Uczelnie solidarnie za dialogiem i kompromisem

Udostępnij strone

27.10.2020

Collegium Civitas w związku z dramatycznymi wydarzeniami w kraju związanymi z wydaniem w dniu 22 października 2020 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w pełni utożsamia się ze stanowiskami czołowych uczelni polskich oraz apelem instytucji akademickich i naukowych.

Solidaryzujemy się ze wszystkimi obywatelkami i obywatelami naszego kraju, także naszymi studentkami i studentami, słuchaczkami i słuchaczami oraz reprezentantkami i reprezentantami kadry akademickiej i administracyjnej, którzy angażują się w sprawy publiczne i wyrażają niezgodę na podejmowanie decyzji wbrew demokratycznym zasadom kompromisu, wypracowywania konsensusu i konsultacji społecznych w sprawach istotnych dla nas jako obywatelek i obywateli RP. Te zasady i wartości, związane z nazwą naszej Uczelni, obecne są w naszej misji i przyświecają nam w naszej codziennej pracy.

Dlatego też ze zrozumieniem odnosimy się do różnych form wyrażania obywatelskiego nieposłuszeństwa bez używania przemocy, które powinny skłonić do pilnego wypracowania kompromisowych rozwiązań, korzystnych dla naszego społeczeństwa. Znalezienie nowego porozumienia powinno się odbyć przy istotnym wsparciu autorytetów naukowych z dziedziny prawa i medycyny, aby wypracowane rozwiązania były zgodne z cywilizacyjnymi i moralnymi wymogami nowoczesnego państwa.

Ze względu na szacunek wobec praw człowieka oraz wolności każdej jednostki, apelujemy o uwzględnienie głosu wszystkich kobiet w dyskusji na temat nakazów i zakazów, które dotyczą ich w tak znaczący, dogłębny i intymny sposób.

Na dialog i współpracę nigdy nie jest za późno.

Prof. dr hab. Jadwiga Koralewicz – Prezydent Collegium Civitas

oraz Zespół Rektorski w składzie:

dr hab. Stanisław Mocek, prof. CC, Rektor Collegium Civitas

dr hab. Małgorzata Baran, prof. CC, Prorektor ds. rozwoju strategicznego

dr Katarzyna Iwińska, Prorektor ds. badań naukowych

dr Katarzyna Maniszewska, Prorektor ds. współpracy z zagranicą

dr Paweł Maranowski, Prorektor ds. studenckich

dr dr Roland Zarzycki, Prorektor ds. dydaktycznych

Magdalena Wypych, Kanclerz

Małgorzata Mechanisz, Pełnomocnik Rektora ds. marketingu i promocji

Teresa Wierzbowska, Pełnomocnik Rektora ds. kształcenia ustawicznego

 

 

Apel Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020 dostępny jest na stronie: https://www.krasp.org.pl/pl/Aktualnosci/?id=21450/Wspolny_Apel_KRASP-RGNiSW-PAN-PSRP-KRD_w_sprawie_wyroku_TK