University of Nairobi – nowy partner akademicki Collegium Civitas

Udostępnij strone

08.12.2020

1 grudnia Collegium Civitas i University of Nairobi w Kenii podpisały umowę o współpracy. Porozumienie otwiera drogę do wspólnych inicjatyw w zakresie programów studiów, szkoleń i współpracy badawczej.

Umowa określa zakres przyszłej współpracy obejmującej m.in.: międzyuczelnianą wymianę studentów, pracowników i wykładowców, rozwój i promocję współpracy badawczej, rozwój programu studiów II stopnia (podwójny dyplom) oraz kursów, współpracę w zakresie wspólnych badań i publikacji, a także organizację wspólnych sympozjów i konferencji naukowych oraz innych spotkań naukowych dotyczących obszarów wspólnego zainteresowania uczelni/wspólnych obszarów badawczych.

University of Nairobi – z 35 wydziałami, instytutami i centrami badawczymi – jest jednym z największych uniwersytetów w Kenii, zaangażowanym w doskonalenie nauczania i rozwój badań naukowych, oferującym studentom 540 programów akademickich. University of Nairobi jest też prężnie działającym ośrodkiem prowadzącym badania naukowe, mające istotny wpływ i znaczenie dla regionu. W 2017 roku magazyn „Times. Higher Education” umieścił University of Nairobi w przedziale 801-1000 najlepszych uczelni na całym świecie.