Zapraszamy do publikowania w wydawnictwie Collegium Civitas

Udostępnij strone

10.06.2022

Wydawnictwo Collegium Civitas specjalizuje się w publikacji monografii naukowych (indywidualnych i zbiorowych) oraz edycyjnie wspomaga redakcje dwóch czasopism naukowych – roczników „Zoon Politikon” oraz „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka”.

W ministerialnym Wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z 29 września 2020 r. figuruje na poziomie I – 80 punktów – a jego Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa MNiSW ma numer 19800.

Wydawnictwo Collegium Civitas działa na rynku wydawniczym od ponad 20 lat. Od prawie 10 lat wszystkie publikacje naszej Uczelni ukazują się w wolnym dostępie, a ich wersje elektroniczne udostępniane są na stronie www.civitas.edu.pl oraz zamieszczane w polskich i zagranicznych cyfrowych repozytoriach bibliotecznych, na zasadach określonych przez licencję Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Dzięki temu autorzy mają możliwość dotarcia do szerokiego grona czytelników, a dostęp do ich prac nie jest w żaden sposób ograniczony. Zapewnia to także maksymalną cytowalność i umożliwia zdobycie znaczących wskaźników bibliometrycznych, tak bardzo liczących się w świecie współczesnej nauki.

W codziennej pracy wydawniczej pracownicy Wydawnictwa dbają o utrzymanie najwyższych standardów etycznych obowiązujących w praktyce edytorskiej. Po podpisaniu umów wydawniczych z autorami udzielają licencji zwrotnych, aby mogli nadal dysponować swoimi pracami. Propozycje monografii można zgłaszać drogą e-mailową: wydawnictwo@civitas.edu.pl. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z dr. Markiem Gawronem pod adresem: marek.gawron@civitas.edu.pl.

Wykaz publikacji znajduje się na https://civitas.edu.pl/pl/nauka-i-rozwoj/publikacje-naukowe. Większość z nich można pobrać bezpłatnie.