Zarządzanie w Collegium Civitas z międzynarodowym certyfikatem

Udostępnij strone

17.01.2022

Kierunek Zarządzanie otrzymał prestiżowy certyfikat programu Journey to Changemaker Certificate (J2CC).

Proces certyfikacji Collegium Civitas przez Ashoka Polska rozpoczął się w 2018 roku i zaowocował uzyskaniem Certyfikatu Journey to Changemaker (J2CC) dla kierunku Zarządzanie (2019). Dzięki międzynarodowej akredytacji Collegium Civitas dołączyło do największej sieci przedsiębiorczych i społecznie zaangażowanych uczelni, która zrzesza ponad 65 jednostek naukowych i edukacyjnych z całego świata. W roku akademickim 2021/2022 nasza Uczelnia uzyskała akredytację J2CC na lata 2021-2023.

W Collegium Civitas dużą wagę przykładamy do jakości kształcenia, atrakcyjności programów, jakie oferujemy oraz innowacyjnych metod i narzędzi podnoszących efektywność uczenia się i nauczania. Każdego dnia skupiamy się nad jakością naszej pracy i staramy się tak projektować oferowane doświadczenia edukacyjne, aby dostosować się do wymagań współczesnego rynku. Dlatego ogromną satysfakcję sprawiło mi, że Ashoka, największa i najbardziej prestiżowa światowa sieć innowatorów społecznych, doceniła naszą pracę przyznając kierunkowi Zarządzanie certyfikat programu Journey to Changemaker Certificate (J2CC) – podkreśla prof. Małgorzata Baran, kierowniczka katedry Zarządzania w Collegium Civitas, dodając, że sensem współpracy z Ashoką jest tworzenie ścieżek edukacyjnych, które pobudzają empatię, umiejętność współpracy w zróżnicowanym zespole oraz wzmacniają w Studentkach i Studentach poczucie osobistej sprawczości. Podopieczni Uczelni nabierają przekonania, że każdy z nich może być twórcą zmian na rzecz wspólnego dobra.

Prof. Baran zauważa, że osoby studiujące na kierunku Zarządzanie zdobywają w Collegium Civitas praktyczne umiejętności oraz solidne przygotowanie merytoryczne. Rozwijają kompetencje określane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) jako „kompetencje przyszłości”, a w ramach programu Ashoka – „changemaker skills”. Kompetencje te powinny prowadzić Studentki i Studentów jako przyszłych liderów zmian, do większej odpowiedzialności za swoje środowisko i wywierania pozytywnego wpływu na otoczenie.

Fundacja Ashoka

Fundacja Ashoka (Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa Innowatorów Społecznych) została założona w 1980 roku przez Billa Draytona, konsultanta w firmie McKinsey & Company oraz pracownika Narodowej Agencji Ochrony Środowiska w Nowym Jorku, który w trakcie swoich podróży po Azji zwrócił uwagę na różnice społeczne i ekonomiczne między rozwiniętymi krajami północy i ubogimi krajami południa. Dziś Ashoka działa w ponad 70 krajach i co roku wybiera ponad 100 osób z całego świata, wyróżniających się szczególną przedsiębiorczością, których nazywa „innowatorami dla dobra ogółu”.

W Polsce Ashoka działa od 25 lat, skupiając ludzi wprowadzających niekonwencjonalne rozwiązania problemów społecznych. Do tej pory przyjęła do swojego grona 77 osób z Polski. Jej członkowie pracują na rzecz dzieci i dorosłych w kryzysie, ochrony i dbałości o środowisko naturalne, przeciwdziałania i adaptowania do zmian przyrodniczych i klimatycznych, a także na rzecz osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, edukacji dzieci i młodzieży, grup marginalizowanych, budowania demokratycznego społeczeństwa i wielu innych.

Certyfikat J2CC – Studenci twórcami zmian

Specjalnie dla uczelni wyższych Ashoka stworzyła program Journey to Changemakers’ Certificate (J2CC), którego partnerem jest Uniwersytet w Northampton, posiadający status Changemaker Campus. J2CC adresowane jest do uczelni nastawionych na edukację globalną, otwartych na synergiczną współpracę z innymi członkami sieci i działających na rzecz zapewnienia najwyższych standardów edukacyjnych. To z kolei przekłada się na praktyczne osiągnięcia ich absolwentów. Takie podejście jest nie tylko bliskie wartościom i wizji Collegium Civitas, ale przede wszystkim podkreśla codzienną praktykę naszych działań.

Przynależność do globalnej sieci organizacji to także wymierne korzyści ze współpracy z partnerami Ashoki z całego świata, dostęp do zasobów organizacyjnych i możliwości rozwoju kariery dla absolwentów Collegium Civitas w firmach, które rozumieją potrzebę podnoszenia jakości i dokonywania pozytywnych zmian.