Zima, wiosna, lato, jesień – moja Polska po wyborach 2023

Udostępnij strone

08.03.2023

 

Wystartował konkurs dla tegorocznych Maturzystek i Maturzystów na esej, artykuł lub reportaż, organizowany przez Fundację Collegium Civitas z inicjatywy Concilium Civitas, we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Na laureatów czekają m.in. indeksy Collegium Civitas.

Już od czterech lat młode osoby, które w danym roku akademickim zdają egzamin maturalny, mają szansę dołączyć do Młodego Concilium, poprzez uczestnictwo w konkursie na esej, artykuł, reportaż na zadany w danym roku temat.

W poprzednich latach Maturzystki i Maturzyści podejmowali tematy:

  • 2020 – „Ja, Polska, Europa, świat – 2040” (2020);
  • 2021 – „Po pandemii: inny świat, gorszy świat, lepszy świat?”;
  • 2022 – „Wojna, po wojnie: nasz inny świat”.

Tegoroczny temat „Zima, wiosna, lato, jesień – moja Polska po wyborach 2023” należy rozumieć szeroko, jako pokazanie ugruntowanych w obserwacjach i wiedzy o świecie współczesnym, osobistych oczekiwań, nadziei, obaw, wizji, prognoz osób z pokolenia wkraczającego w dorosłość, oraz wynikających z nich indywidualnych strategii życiowych.

Prace mogą dotyczyć dowolnie wybranego istotnego aspektu lub wybranych aspektów przyszłości, ale powinny uwzględniać szerszy realistyczny kontekst przyczyn i konsekwencji przyszłych stanów rzeczy.

Tekst obejmujący 6-12 tys. znaków (wliczając ewentualne przypisy i bibliografię) może być napisany w formie: eseju, artykułu lub reportażu z przyszłości. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas maturalnych, którzy 1 lipca 2023 roku będą mieli ukończone 18 lat.

Termin nadsyłania prac (drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail,
na adres mailowy mlodeconcilium@civitas.edu.pl) upływa 1 maja 2023 r.

Komisja konkursowa wyłoni 100 prac i spośród nich wskaże 20 najlepszych prac. W kolejnym etapie wyłonione prace zostaną ocenione przez Grand Jury, złożone z ogółu członków Concilium Civitas. Grand Jury wybierze 10 najlepszych prac w kolejności od 1 do 10. Wyniki konkursu zostaną podane do dnia 10.06.2023 r.

Autorzy stu najwyżej ocenionych prac konkursowych zostaną zaproszeni do współpracy z Ambasadą Concilium Civitas, złożoną ze studentów Collegium Civitas i tworzących Młode Concilium laureatów Konkursu – grupą utrzymującą stały kontakt z członkami i zespołem organizującym bieżące działanie Concilium Civitas. 20 najlepszych prac, wskazanych przez Jury Konkursowe, zostanie umieszczone w Almanachu Młodego Concilium 2023/24, który ukaże się nakładem Fundacji Collegium Civitas. Autorzy 10 najlepszych prac wskazanych przez Grand Jury otrzymają nagrody rzeczowe w postaci zwolnienia z czesnego (dotyczy kierunków/specjalności podanych w załączniku do regulaminu) w uczelniach partnerskich lub nagrody finansowe ufundowane przez Fundację Collegium Civitas.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Concilium Civitas