„Zoon Politikon” 2022: Digital Society – Call for Papers/Zaproszenie do nadsyłania artykułów

Udostępnij strone

14.01.2022

Redakcja rocznika naukowego „Zoon Politikon” zaprasza do zgłaszania artykułów naukowych dotyczących Digital Society. Termin nadsyłania tekstów: 28 lutego 2022 roku. Za publikację będzie można otrzymać 20 punktów wg wykazu MEiN.
 

Coraz więcej mówi się na temat prawnego i etycznego wymiaru wprowadzanych innowacji, takich jak sztuczna inteligencja. Narzędzia cyfrowe i algorytmy zyskują coraz większe znaczenie.  Jesteśmy społeczeństwem cyfrowym – oprogramowania, aplikacje, komunikatory, towarzyszą nam każdego dnia – w pracy i w życiu codziennym. Dlatego na łamach tegorocznego numeru „Zoon Politikon” podjęta zostanie  naukowa debata na temat skomplikowanego świata cyfrowego. Zapraszamy do dyskusji na temat zmian technologicznych widzianych oczami humanistów, socjologów, psychologów, badaczy i wszystkich tych, którzy starają się stworzyć i współtworzyć świat 4.0, a także przewidzieć następny przemysł 5.0.

Artykuły, które dotyczą szeroko pojętego społeczeństwa cyfrowego, czyli Digital Society, można przesyłać na adres e-mail redakcji (zoonpolitikon@civitas.edu.pl) do 28 lutego 2022 r. Przykładowe obszary tematyczne znajdują się w Call  for papers. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z redakcją lub redaktorami tematycznymi numeru: dr Izabelą Rećko (izabela.recko@civitas.edu.pl) i dr. hab. Pawłem Matuszewskim (pawel.matuszewski@civitas.edu.pl). Za publikację będzie można otrzymać 20 punktów wg wykazu MEiN.

Zgłoszenia: Teksty w języku polskim lub angielskim, o długości 6-10 tys. słów, powinny być przygotowane z uwzględnieniem wymogów technicznych czasopisma. Każdy artykuł poddany zostanie standardowej procedurze recenzyjnej (double blind-review). Szczegółowe informacje dotyczące polityki redakcyjnej, procedury recenzyjnej oraz formy tekstów znajdą Państwo w Instrukcji zgłoszeń oraz Procedurze recenzowania.