Informacja dla kandydatów na studia i studentów przybywających z Ukrainy

Udostępnij strone

Zapoznaj się z ofertą studiów w CC w semestrze zimowym 2022/2023:

STUDIA W JĘZYKU POLSKIM (PDF po pobrania)

STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (PDF po pobrania)

 

CO ZROBIĆ, ABY PODJĄĆ STUDIA W COLLEGIUM CIVITAS W JĘZYKU POLSKIM LUB ANGIELSKIM

 1. Zbierz wszelkie możliwe dokumenty dotyczące Twojego wykształcenia w formie papierowej lub elektronicznej. Nie ma potrzeby tłumaczenia dokumentów. W sprawie listy wymaganych dokumentów skontaktuj się z Działem Rekrutacji na adres admissions@civitas.edu.pl, tel. +48 22 620 28 78.
 2. Nie musisz przedstawić apostille świadectwa lub dyplomu jeżeli go nie posiadasz.
 3. Wypełnij online formularz rekrutacyjny na stronie rekrutacja.civitas.edu.pl (studia po polsku i dwujęzyczne) lub admissions.civitas.edu.pl (studia po angielsku).
 4. Weryfikacja poziomu znajomości języka polskiego/angielskiego odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Oferujemy zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej.

 

CO ZROBIĆ ABY KONTYNUOWAĆ W COLLEGIUM CIVITAS STUDIA ROZPOCZĘTE W UKRAINIE

 1. Zbierz wszelkie możliwe dokumenty na temat swojego wykształcenia w formie papierowej lub elektronicznej. Poproś swoją uczelnię o wystawienie karty przebiegu studiów lub wygeneruj kartę przebiegu studiów online. Karta przebiegu studiów musi zostać przetłumaczona na język polski lub angielski, jeśli chcesz podjąć studia w tym języku. Nie wymagamy tłumaczenia przysięgłego. Nie ma potrzeby tłumaczenia pozostałych dokumentów. W sprawie listy wymaganych dokumentów skontaktuj się z Działem Rekrutacji: admissions@civitas.edu.pl, tel. +48 22 620 28 78.
 2. Nie musisz przedstawiać apostille świadectwa lub dyplomu jeżeli go nie posiadasz.
 3. Jeżeli studiujesz na kierunku pokrewnym, będziesz mogła/mógł kontynuować studia w CC.
 4. Dział Rekrutacji po przeanalizowaniu Twoich dokumentów wraz z Działem Spraw Studenckich i Dydaktycznych wskaże, która specjalność w Collegium Civitas najbardziej odpowiada programowi w Twojej macierzystej uczelni w Ukrainie.
 5. Wypełnij online formularz rekrutacyjny na stronie rekrutacja.civitas.edu.pl (studia po polsku i dwujęzyczne) lub admissions.civitas.edu.pl (studia po angielsku), zaznaczając w nim specjalność uzgodnioną jak wyżej.
 6. Weryfikacja poziomu znajomości języka polskiego lub angielskiego – w zależności od języka, w którym zamierzasz studiować – odbędzie się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 7. Oferujemy zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej.