„Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa. Wybrane metody” – webinar z udziałem prof. Andrzeja Dawidczyka

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-04-15

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas zaprasza na trzeci webinar z cyklu: Caffé Civitas – cykl spotkań autorskich

 

Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa. Wybrane metody

15.04.2021, godz. 18.00

 

Link do spotkania online Spotkanie „Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa. Wybrane metody” – 15.04.2021.

 

Gościem będzie: dr hab. Andrzej Dawidczyk

Punktem wyjścia do debaty będzie najnowsza publikacja profesora zatytułowana: Analiza strategiczna w dziedzinie bezpieczeństwa. Wybrane metody, która ukazała się w 2020 roku w Wydawnictwie Difin.

Analiza strategiczna jest formalną podstawą planowaniu strategii na wszystkich szczeblach administracji państwowej, od rządu począwszy, poprzez poziom wojewódzki, powiatowy a na gminie kończąc. Stanowi też bazę informacyjną do planowania w siłach zbrojnych, policji, instytucjach związanych z bezpieczeństwem. Prezentowana książka wypełnia tę lukę, dostarczając zespołom przygotowującym strategie i długofalowe koncepcje gotowych metod, technik i narzędzi analizy strategicznej. Ze względu na uniwersalizm proponowanych metod, ich zastosowanie możliwe jest (z uwzględnieniem specyfiki) w większości wzmiankowanych wyżej instytucji i służb. Książka jest też wygodnym przewodnikiem, który wykonawcom posiadającym minimum wiedzy, w prosty sposób wskazuje poszczególne kroki analizy. Tym samym jest to książka i zarazem przewodnik metodologiczny dla praktyków zajmujących się planowaniem bezpieczeństwa w większości instytucjach państwowych, książka absolutnie niezbędna do ich sprawnego, skutecznego funkcjonowania.

Więcej:
https://ksiegarnia.difin.pl/analiza-strategiczna-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-wybrane-metody?search=dawidczyk
https://twitter.com/BadanCc – Twitter Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!