„Autorytety: komu i czemu mamy wierzyć?” – warsztaty z cyklu „Bajaderka”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-03-24

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Bajaderka”

 

Autorytety: komu i czemu mamy wierzyć? A może nikomu nie należy wierzyć? Czy jest rozsądnie przyjmować coś na wiarę, czy wręcz przeciwnie?

24 marca, godz. 16:45

 

Link do spotkania: warsztaty Bajaderka 24.03.2021 na platformie Teams

Warsztaty połączone z konwersatorium dotyczące autorytetów, a konkretnie ich wpływu na każdą i każdego z nas poprowadzi Profesor Tadeusz Bartoś.

Profesor Tadeusz Bartoś jest prezesem zarządu fundacji WSFT (Studium Filozofii i Historii Idei), której celem jest udzielanie pomocy osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, oraz popularyzacja metod wspierania osób starszych dotkniętych chorobami, w tym chorobą Alzheimera i demencją mózgu. Ponadto fundacja stawia sobie za cel wszechstronną działalność w zakresie rozwoju wiedzy humanistycznej i kształcenia postawy intelektualnej skierowanej na potrzeby człowieka. Jednym ze źródeł finansowania działalności fundacji jest prowadzenie wykładów z filozofii i teologii.

Prof. Tadeusz Bartoś – filozof, publicysta, profesor Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Dyrektor programowy Warszawskiego Studium Filozofii i Teologii. Publikował m.in. w Gazecie Wyborczej, Tygodniku Powszechnym, Polityce, Newsweeku. Obecnie współpracuje stale z Tygodnikiem Przegląd. Autor książek filozoficznych, m.in. „Koniec prawdy absolutnej. Tomasz z Akwinu w epoce późnej nowoczesności”, „Wolność równość katolicyzm”, „Jan Paweł II. Analiza krytyczna”.
 


Bajaderka, czyli warsztaty kompetencji miękkich, to spotkania z mistrzyniami oraz mistrzami, którzy dają zakosztować swojej dziedziny w warsztatowej formie, dzielą się doświadczeniami oraz polecają najlepsze źródła.

To oddolna inicjatywa studenta, a teraz już absolwenta CC, Olgierda Nojszewskiego, zrealizowana dzięki współpracy z Jackiem Michałowskim.