Badanie i mierzenie przywództwa

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-06-12

Piszemy często o silnym lub słabym, dobrym bądź złym przywództwie, lecz nie zawsze opieramy nasze opinie na twardych podstawach. W środowisku naukowym musimy posługiwać się metodami badań, które pozwolą nasze argumenty poddać krytycznej analizie. Świadome stosowanie metod mierzenia przywództwa pozwala je badać w sposób porównawczy.

 

 

Celem naszej konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak najlepiej badać przywództwo? Czy przywództwo da się zmierzyć?
 • Co jest naszym punktem odniesienia, kiedy chcemy określić jakość przywództwa: wyobrażenie czy rzeczywistość? porównanie z przeszłością czy ze współczesnymi realiami? porównanie osobowości czy sytuacji?
 • Jakich metod należy używać, by zbadać przywództwo? Jakie wnioski wyciągać z tych ocen?
 • Czy da się przewidywać skuteczność przywództwa? Czy dzięki mierzeniu przywództwa można lepiej badać to jak ono powstaje, trwa, ewoluuje i znika?

Na te i powiązane z nimi pytania chcielibyśmy uzyskać odpowiedź podczas konferencji:

„Badanie i mierzenie przywództwa”

która odbędzie się 12 czerwca

w Collegium Civitas, sala 1222 (XII piętro PKIN).

Chcemy dokonać przeglądu możliwych, postulowanych i stosowanych METOD BADANIA I MIERZENIA przywództwa, tak współcześnie, jak historycznie. Celem naszym jest poszukiwanie takich metod badania przywództwa, które pozwolą nam „utwardzić” często potoczne sądy o „jakości przywództwa”.

PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.15    Przywitanie gości i wprowadzenie

 • dr Krzysztof Kasianiuk (CC), dr hab. Bohdan Szklarski (UW), Dlaczego tak trudno mierzyć i badać przywództwo?

10.15-12.00    Panel I: Koncepcje i modele

 • prof. Roman Bäcker (UMK), Mierzenie przywództwa
 • mgr Judyta Bielanowska (UMK), Weberowski typ idealny jako podstawowa metoda badań przywództwa politycznego
 • dr Maciej Hartliński (UWM), Koncepcje „pomiarów” przywódców i przywództwa w partiach politycznych
 • dr Krzysztof Kasianiuk (CC), W stronę operacjonalizacji pojęcia „przywództwa” z wykorzystaniem koncepcji systemowych

12.00-12.15    Przerwa kawowa

12.15-13.45    Panel II: Badanie form aktywności przywódców

 • mgr Jakub Klepański (UWM), Zastosowanie analizy ilościowej i jakościowej jako metody badań wystąpień publicznych przywódców politycznych
 • dr Monika Sidor (UMCS), dr Justyna Wasil (UMCS), dr Katarzyna Kuć-Czajkowska (UMCS), Style przywództwa lokalnego w warunkach koabitacji – oczekiwania vs rzeczywistość
 • mgr Agnieszka Grzegorczyk (UMCS), Przywództwo premierowskie versus wykorzystanie potencjału byłych Prezesów Rady Ministrów w Polsce

13.45-14.45    Obiad

14.45-16.15    Panel III: Badanie reakcji na działania przywódców

 • dr hab. Anna Pacześniak (UWr), dr Maria Wincławska (UMK), Pozycja liderów w partiach politycznych
 • dr Marta Żerkowska-Balas (USWPS), dr hab. Michał Wenzel (USWPS), Przywództwo polityczne – perspektywa obywateli
 • dr hab. Bohdan Szklarski (UW), Czynnik Obamy – reakcja na amerykańskie przywództwo w ujęciu porównawczym

16.15-16.30    Przerwa kawowa

16.30-18.00    Dyskusja w gronie wszystkich uczestników

 • Jak zdefiniować przywództwo i jak je mierzyć – wyzwania XXI wieku