Bałkański tygiel bezpieczeństwa kulturowego – między radykalizacją a deradykalizacją

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-11-21

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi

zaprasza na cykl spotkań:

INTERDYSCYPLINARNE SPOJRZENIE NA RYZYKA XXI WIEKU

 

Pierwsze spotkanie cyklu odbędzie się 21 listopada o godz. 18.30 w sali 1222, piętro XII

Bałkański tygiel bezpieczeństwa kulturowego – między radykalizacją a deradykalizacją

 „…prochu ludzkiego, co mozolnie prześlizguje się między Wschodem a Zachodem, nie należąc do żadnego z nich, a dostając cięgi od obu”. Ivo Andrić

21 listopada 2018 r. zapraszamy na podsumowanie badań terenowych na Bałkanach, prowadzonych pod kierunkiem dr Magdaleny El Ghamari, kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego, realizowanych wraz ze studentami Collegium Civitas w Kosowie oraz Albanii w tym roku.

Będzie to okazja by porozmawiać o metodologii badań terenowych, bałkańskim tyglu bezpieczeństwa, wielokulturowości i międzykulturowości, procesach migracyjnych, wyzwaniach bezpieczeństwa kulturowego, o transformacji społeczeństwa obywatelskiego oraz o działaniach Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie.

Punktem wyjścia do prowadzonych badań było stwierdzenie, że na wybranym obszarze dochodzi do znacznych procesów radykalizacyjnych, które są pochodną problemów społecznych oraz ekonomicznych. Co więcej, dotychczasowe relacje międzykulturowe przestały być motywem opisującym współczesny świat, a zmiany w obszarze współczesnych kultur, religii i jej charakteru w badanych społeczeństwach są na tyle głębokie, iż należy je przeanalizować i zweryfikować przy wykorzystaniu odpowiednich metod badawczych.