Call for papers – Zoon Politikon 15/2024

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2023-11-30

Redakcja rocznika naukowego „Zoon Politikon”,

zaprasza do zgłaszania artykułów do numeru 15/2024.

Termin nadsyłania tekstów: 30 listopada 2023

Temat numeru: szeroko rozumiana tematyka płci społeczno-kulturowej (gender). 

Celem tego numeru czasopisma jest próba ukazania bogactwa polskich przedsięwzięć badawczych w zakresie studiów gender, z uwzględnieniem wielości perspektyw związanych między innymi z następującymi obszarami:

 • gender studies w Polsce: najważniejsze koncepcje, badania i wyniki;
 • powiązania pomiędzy gender studies a studiami intersekcjonalnymi; gender a kwestie klasy, rasy, etniczności, seksualności, niepełnosprawności, etc.;
 • gender studies a krytyka postkolonialna i dekolonialna;
 • gender i studia nad migracjami;
 • gender a problematyka animal studies i relacji z nie-ludźmi; ekofeminizm a prawa zwierząt;
 • seksualność, kwestie LGBTQ+ i powiązania między gender queer studies;
 • przemiany intymności i praktyk rodzinnych z perspektywy płci społecznokulturowej; nowe rodziny i nowe intymności; nowe technologie reprodukcji z perspektywy gender;
 • ruchy społeczne z perspektywy gender, polityka i obszary działań ruchów feministycznych, analiza ruchów antygenderowych, specyfika polskich 3 ruchów antygenderowych w porównaniu z innymi krajami, specyfika polskiego #metoo;
 • epistemologia i metodologia gender studies i jej wpływ na nauki społeczne;
 • gender studies z punktu widzenia socjologii wiedzy: prowadzenie badań naukowych związanych z tematyką gender i ich konsekwencje dla jednostki i grup społecznych;
 • seksualne, płciowe i intymne obywatelstwo;
 • płynność i performatywność płci/seksualności i tożsamości; niebinarność a gender; transpłciowość a gender;
 • kwestia tłumaczenia i recepcji gender queer studies w innych niż Zachodnie kontekstach geopolitycznych;
 • krytyka i obszary wykluczeń w obrębie gender studies i feminizmów, np. transfobia czy bifobia;
 • genderowe spojrzenie na sztuczną inteligencję (AI, Chat GPT).

Zgłoszenia

Teksty w języku polskim lub angielskim prosimy przesyłać poprzez stronę czasopisma do 30 listopada 2023 r.

Artykuły o długości 6-10 tys. słów powinny być przygotowane z uwzględnieniem wymogów technicznych czasopisma. Każdy artykuł poddany zostanie standardowej procedurze recenzyjnej (double blind-review).

W razie pytań prosimy o kontakt z redaktorkami: dr hab. Joanną Mizielińską, prof. CC (Collegium Civitas; jmizielinska@civitas.edu.pl) lub dr Agatą Stasińską (Collegium Civitas; astasinska@civitas.edu.pl, lub w kwestiach technicznych z sekretarzem redakcji, dr. Mariuszem Finkielszteinem (Collegium Civitas; mariusz.finkielsztein@civitas.edu.pl).

Za publikację można otrzymać 40 punktów wg wykazu MEiN