Coaching i psychologia – perspektywy, szanse, zagrożenia

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-03-14

Dyskusja w gronie naukowców, praktyków i studentów coachingu na temat współczesnych wyzwań stojących przed psychologami i coachami. Zapraszamy!

Collegium Civitas i Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi CC zapraszają na konferencję COACHING I PSYCHOLOGIA – PERSPEKTYWY, SZANSE I ZAGROŻENIA, która odbędzie się 14 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Collegium Civitas (PKiN, aula A).

Tempo naszego życia jest coraz szybsze. Możemy mieć coraz więcej, ale też coraz więcej możemy stracić. Ludzie mają wielkie oczekiwania i coraz częściej spotykają ich rozczarowania na drodze do realizacji marzeń i karier. Mają olbrzymie możliwości samorozwoju, ale też są zagrożeni staniem się ofiarą manipulacji. Jak skutecznie korzystać z pomocy coacha i psychologa?

Adresaci
Psycholodzy, coachowie, kadra zarządzająca, kadra akademicka, nauczyciele, specjaliści i managerowie HR, studenci oraz osoby zainteresowane rozwojem osobistym.

Czego się dowiemy?

  • W jaki sposób przedstawiciele różnych profesji pomocowych (np. psycholog, coach, psychoterapeuta, psychiatra) mogą współpracować, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi i adekwatnie reagować na wyzwania stojące przed tymi profesjami?
  • Kiedy pomocny jest coach a kiedy psycholog lub inny profesjonalista udzielający wsparcia?
  • Na jakie potrzeby odpowiada każdy z nich? Jak odróżnić profesjonalny coaching od „para-coachingu”, który jest formą manipulacji i niesie szkody dla zdrowia psychicznego jednostek i grup?
  • Jak ustrzec się przed destrukcyjnym wpływem tzw. „uzdrowicieli” stosujących różne formy wpływu  społecznego?
  • Jaka jest rola certyfikacji w zapewnianiu klientom profesjonalnego wsparcia?

Analiza i dyskusja w gronie naukowców, praktyków i studentów coachingu na temat współczesnych wyzwań stojących przed psychologami i coachami.

Pobierz broszurę informacyjną TUTAJ

Program

9:30-10:00 Rejestracja 
10:00-10:30 Powitanie
10:30-11:00

Coaching a potrzeby obecnych czasów i przyszłości 
dr Diana Malinowska – ACC ICF, UJ, UW, Collegium Civitas
Dorota Jużak – PCC ICF, Collegium Civitas

11:00-11:30 Coaching a zaklinanie ludzkiej rzeczywistości: Nauka, Sztuka, Magia
prof. Olaf Żylicz, SWPS
Marta Filipiak
11:30-12:00 Pułapki coachingu z perspektywy przemian współczesnej kultury – próba analizy zagrożeń na jakie narażona jest jednostka poszukująca pomocy i wsparcia od coacha
dr Agnieszka Bukowska, dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas
12:00-12:30 Mit eksperckiej intuicji w pracy z klientem ľ poznawcze i diagnostyczne ograniczenia coacha, terapeuty oraz samego klienta
Mariola Wołoszyn, psycholog, emerytowany oficer policji
12:30-13:00 PRZERWA
13:00-13:30 Ciężko być coachem w świecie  „COACHÓW” – nasze doświadczenia
Absolwenci i studenci studiów magisterskich Coaching i psychologia społeczna ACSTH ICF Collegium Civitas
13:30-14:00 Profesjonalna relacja coachingowa. Prawa, role i zakres odpowiedzialności – coacha, klienta i sponsora
Katarzyna Wojtaszyn ACC ICF, prawnik
14:00-14:15 PRZERWA
14:15-15:45 Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli ICF 
dr Ewa Mukoid, MCC ICF dyrektor ds. edukacji i akredytacji ICF,
dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha, PCC ICF, dyrektor ds. etyki w ICF

Prelegenci

dr Agnieszka Bukowska
doktor nauk humanistycznych, socjolog, pedagog, terapeuta, wykładowca akademicki, szkoleniowiec, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Collegium Civitas. Specjalizuje się w inżynierii społecznej, socjologii religii oraz socjologii bezpieczeństwa. Dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

 

Dorota Jużak
coach, mentor PCC ICF, licencjonowany trener Komunikacji Transformującej™. Z wykształcenia socjolog. Dyrektor programowy i wykładowca studiów magisterskich Coaching i Psychologia Społeczna ACSTH ICF. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego Metody wspierania relacji międzyludzkich. Posiada 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, obejmowała stanowiska kierownicze w obszarach logistyki, zarządzania systemami jakości w międzynarodowych korporacjach. W swojej pracy coachingowej główny nacisk kładzie na wspieranie ludzi w odkrywaniu ich potencjału i rozwój umiejętności, które są pomocne w radzeniu sobie z różnymi wyzwaniami w życiu zawodowym i osobistym oraz postrzeganiu zmian, nawet tych trudnych, w kategoriach zmiana – nowa szansa.

 

Monika Flis
studentka specjalizacji coaching i psychologia społeczna, Manager Sprzedaży w firmie MMC Polska. Manager oraz coach wewnętrzny w dziale sprzedaży. Od ponad dwóch lat związana z Collegium Civitas. Interesuje się rozwojem kompetencji, przywództwem oraz nowoczesną technologią.

 

Marta Filipiak
Psycholog, menedżer personalny, trener z 14 letnim doświadczeniem, coach (Master of Practice Instytutu Kognitywistyki Macieja Bennewicza), lider w NGO i wykładowca współpracujący z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS. Doktorantka na wydziale psychologii Uniwersytetu SWPS, zajmuje się naukowo tematyką coachingu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w obszarze HR w środowisku międzynarodowym, w biznesie specjalizuje się w rozwoju talentów, podnoszeniu efektywności zespołów, zarządzaniu różnorodnością i zmianą, blisko jej także do warsztatów rozwoju osobistego oraz pracy blisko natury.

 

Nina Kajdanowska
absolwentka Collegium Civitas, studiowała socjologię, specjalność: coaching i psychologia społeczna. Obecnie pracuje na stanowisku Project Manager w grupie mediowej Mediaplanet. Interesuje się coachingiem i rozwojem osobistym.

 

dr Tatiana Krawczyńska-Zaucha
doktor nauk humanistycznych, biofizyk, trener biznesu i akredytowany coach na poziomie PCC International Coach Federation. Certyfikowany Executive Coach w zespole Marshalla Goldshmita. Dyrektor ds. etyki w ICF w Polsce. Przez 12 lat pracowała w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania. Absolwentka trzech wielkich uniwersytetów krakowskich. Mentor i wykładowca filozofii, etyki i coachingu. Właścicielka firmy SEDMO. Specjalizuje się w szkoleniach z rozwoju przywództwa i stylów zarządzania, budowania autentycznego i spójnego przywództwa, tworzenia zespołów i kierowania nimi, wykorzystania emocji w sprzedaży i zarządzaniu, wielopoziomowej komunikacji i motywacji, rozwiązywania konfliktów oraz etyki biznesu i etyki coacha. Prowadzi executive leadership coaching oraz strenghts coaching dla liderów i zespołów. Autorka międzynarodowo akredytowanego kursu „Turkusowy coach, turkusowy lider”. Pracuje z uważnością i pasją.

 

dr Diana Malinowska
associated Certified Coach ICF, konsultant rozwoju organizacyjnego, trener oraz coach z 11-letnim doświadczeniem we współpracy z firmami szkoleniowymi i doradczymi. Adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim w Pracowni Psychologii Emocji i Motywacji Instytutu Psychologii i wykładowca w języku angielskim na kierunku Business Psychology na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Collegium Civitas. Zrealizowała ponad 4000 godzin szkoleń, warsztatów i wykładów. Autorka książki o pracoholizmie i licznych publikacji na temat motywacji.

 

mgr Marta Matuszewska
absolwentka Collegium Civitas, studiowała socjologię, specjalność: coaching i psychologia społeczna. Obecnie pracuje na stanowisku specjalista ds. sprzedaży w Pracuj.pl. Interesuje się coachingiem i rozwojem osobistym.

 

mgr Marcin Miłko
magister filologii polskiej (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW) oraz magister socjologii, specjalność: coaching i psychologia społeczna (Collegium Civitas). Nauczyciel języka polskiego, również jako obcego w międzynarodowej szkole podstawowej, trener i coach w Związku Harcerstwa Polskiego. Interesuje się edukacją polonistyczną, coachingiem w edukacji oraz kulturą popularną.

 

dr Ewa Mukoid
coach i mentor, doktor nauk humanistycznych, filozof i przedsiębiorca. Zawodowo zajmuje się szczęściem i mądrością. Autorka książek, m.in. „Filozofia zła”, „Wodnik. Adagio”, „Folia Melancholia” oraz serii Coachbooków – podręczników dla studentów coachingu Instytutu Mukoid. W niedawno wydanej „Książce dla Ciebie” przeprowadza czytelnika przez kompleksowy proces zmiany i realizacji celu. Od 2007 roku prowadzi Instytut Komunikacji i Rozwoju Mukoid, a w jego ramach akredytowane przez ICF kursy pod nazwą „Studia zawodowe coachingu” i „Zaawansowane studia coachingu”. W ICF Polska pełni honorową funkcję dyrektora ds. Edukacji i Akredytacji. Na poziomie globalnym ICF jest asesorem procesów akredytacyjnych na poziomie ACC oraz MCC. Pracuje z osobami i organizacjami, którym pomaga poprzez komunikację rozwijać efektywność i kreatywność, osiągać satysfakcję z działania. Praktykuje coaching jako filozofię sensownego życia i sztukę szczęścia.

 

Katarzyna Wojtaszyn
coach ACC ICF, CALC WIAL, prawnik, wspólnik w firmie Between Choices. Wicedyrektor Oddziału ICF we Wrocławiu. Przez ponad 18 lat pracowała w administracji rządowej, gdzie stopniowo zdobywała umiejętności i doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu zespołami realizującymi zadania w środowisku o dużej zmienności czynników zewnętrznych i w warunkach ryzyka. Autorka prawniczych artykułów naukowych oraz tekstów publicystycznych. Obecnie specjalizuje się w pracy z zespołami i menedżerami wspierając ich w osiąganiu celów, realizacji wyzwań oraz rozwiązywaniu problemów. Twórczyni autorskich programów szkoleń z zakresu problematyki rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Prowadzi szkolenia dla coachów w zakresie prawno-etycznych aspektów wykonywania zawodu coacha. Konsultantka w obszarze business security.

 

Mariola Dorota Wołoszyn
psycholog, ekspert w zakresie psychologii kryminalnej i śledczej. Oficer Policji w stanie spoczynku (od 2013 r.). Absolwentka UMCS w Lublinie i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 15 lat wykonywała zadania policyjnego psychologa. Jej ostatnie 10 lat służby to aplikowanie psychologicznej wiedzy do zadań realizowanych w policji. Była konsultantem policyjnych negocjatorów. Aktualnie zajmuje się opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów i przesłuchań, oceną wiarygodności osób (analiza behawioralna i lingwistyczna). Realizuje zadania z zakresu diagnozy, opiniowania, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi szkolenia z psychologii oszustwa, technik i metod pozyskiwania informacji oraz oceny ich wiarygodności, treningi rozwijające umiejętności radzenia sobie w trudnych i konfliktowych sytuacjach, w tym stosowania komunikacji deeskalacyjnej oraz metod skutecznego wywierania wpływu na ludzi. Jest członkiem Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS) oraz Association of Certified Fraud Examiners (członek zarządu ACFE Poland Chapter #183).

 

mgr Paulina Zawadka
absolwentka Collegium Civitas, studiowała socjologię, specjalność: coaching i psychologia społeczna. Od ponad 3 lat jest trenerem wewnętrznym w branży Call Center. Posiada 5 letnie doświadczenie zawodowe w sprzedaży (bezpośredniej, pośredniej). Interesuje się podróżami, fotografią oraz relacjami interpersonalnymi.

 

prof. Olaf Żylicz
prof. Uniwersytetu SWPS, psycholog z wykształcenia, coach od niemal 15 lat. Uczy głównie w szkołach biznesu w Polsce i zagranicą zachowań organizacyjnych, przywództwa i coachingu. Do niedawna zarządzał Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej, obecnie kieruje Międzynarodowym Centrum Badań nad Przywództwem na Uniwersytecie SWPS.

 

 

ORGANIZATOR 

 

PATRONAT MEDIALNY

   

 

WYSTAWCY