Cool Jihad – webinar

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-06-24

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas zaprasza na szósty webinar z cyklu: Caffé Civitas – cykl spotkań autorskich

 

Cool Jihad

24.06.2021, godz. 18:00

Link do spotkania: Cool Jihad

 

Gościem będzie Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego: dr Magdalena El Ghamari, autorka książki Cool Jihad

Punktem wyjścia do debaty będzie publikacja: Cool jihad, która traktuje zjawisko propagandy jako wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego oraz szeroko pojętych relacji międzypaństwowych czy geopolityki. Wyzwaniem wobec cool jihadu jest przedstawienie informacji z pogranicza wielu religii i kultur w taki sposób, by były one atrakcyjne dla mediów i by o nich mówiono lub pisano nie tylko w negatywny sposób. Książka poświęcona jest zmianie kulturowej, wykorzystaniu religii oraz zjawiskom radykalizacji i jakie obserwujemy od czasu pojawienia się organizacji terrorystycznych takich ja AL.-Kaida oraz Daesz. Autorka zrywa z tradycyjnym ujęciem określenia bezpieczeństwa oraz jego podmiotowym i przedmiotem podziałem wykazując na interdyscyplinarność bezpieczeństwa oraz istotną ewolucją podczas ostatniej dekady badań w tej materii.

 

Więcej:

 

 

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!