Formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym – uzbrojony sprawca (4U)

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2020-01-27

Formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym – uzbrojony sprawca (4U)

 

27.01.2020 r. o godz. 18:00

Aula A, 12 piętro PKiN

 

Szkolenie jest kontynuacją zajęć zainicjowanych w trakcie Rady Dialogu Społecznego przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.

Zajęcia prowadzi ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi – Grzegorz Cieślak.

Metoda wykładu interaktywnego pozwala połączyć klasyczny wykład akademicki z małymi formami warsztatowymi, dowodem przez interakcje – jednym słowem uczynić zajęcia źródłem praktycznych porad i wskazówek, co do właściwych zachowań w sytuacji kryzysu. W programie wykorzystane zostaną najnowsze rekomendacje Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW przekazywane w kampanii 4U.