„Granice: jak je odkrywać i stawiać?” – warsztaty z cyklu „Bajaderka”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-04-14

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Bajaderka”

 

Jak obracać sytuację na swoją korzyść?

14 kwietnia, godz. 16:45

 

Link do spotkania: warsztaty Bajaderka 14.04.2021 na platformie Teams

Warsztaty poprowadzi Patrycja Wonatowska.

Patrycja Wonatowska swoją pracę poświęca profilaktyce zaburzeń psychoseksualnych, szeroko rozumianej edukacji seksualnej i propagowaniu zdrowia seksualnego. Jako edukatorka seksualna zajmuje się poradnictwem w zakresie seksualności w różnych fazach życia: dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Poradnictwo i terapia obejmują zarówno udzielanie informacji, jak i szukanie możliwych rozwiązań dotyczących trudności w obszarze seksualności. Udziela konsultacji indywidualnych oraz dla par. Prowadzi warsztaty oraz grupy rozwojowe w zakresie seksualności. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz edukacji seksualnej oraz profilaktyki zdrowotnej HIV/AIDS.

„W pracy nadrzędną wartością jest dla mnie otwartość oraz pozytywne podejście do seksualności. W bezpieczny i niezagrażający sposób wspieram rozwój osobisty” – brzmi jej motto. 


Bajaderka, czyli warsztaty kompetencji miękkich, to spotkania z mistrzyniami oraz mistrzami, którzy dają zakosztować swojej dziedziny w warsztatowej formie, dzielą się doświadczeniami oraz polecają najlepsze źródła.

To oddolna inicjatywa studenta, a teraz już absolwenta CC, Olgierda Nojszewskiego, zrealizowana dzięki współpracy z Jackiem Michałowskim.