Jak angażować mieszkańców w rozwój miasta. Doświadczenia budżetów partycypacyjnych

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-10-25

Jak angażować mieszkańców w rozwój miasta.
Doświadczenia budżetów partycypacyjnych

Konferencja podsumowująca i prezentująca wyniki projektu
„Budżet partycypacyjny dla zrównoważonego rozwoju w stolicach krajów wyszehradzkich (PBV4)”

 

Collegium Civitas wraz z czterema organizacjami pozarządowymi ze stolic wyszehradzkich: Agora CE (Praga), Utopia (Bratysława), Mindspace (Budapeszt) i Inicjatywy (Warszawa) zapraszają do wymiany doświadczeń nt. budżetów partycypacyjnych, zaangażowania obywateli i ich aktywizacji na rzecz rozwoju najbliższego otoczenia.

Podczas  konferencji przedstawione zostaną wyniki projektu oraz omówione najczęstsze problemy związane z partycypacją obywatelską w miastach V4. Spotkanie zakończy dyskusja o perspektywach dla budżetu partycypacyjnego.

 

Wydarzenie odbędzie się 25 października 2018 r. w godz. 10.00-16.30 w auli A Collegium Civitas (PKiN, piętro XII).

 

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt anna.sudolska@civitas.edu.pl; strona projektu

 

Zapewniamy tłumaczenie w języku polskim i angielskim.

 

Wstęp wolny!

 

PROGRAM

9.30 Rejestracja
10.00-10.10 Otwarcie konferencji: słowo wstępne o projekcie „Budżet partycypacyjny na rzecz zrównoważonego rozwoju miast V4 ” i jego wynikach. – Anna Sudolska-Bytof, Inicjatywy, Collegium Civitas, Warszawa
Sesja I: Budżet partycypacyjny i partycypacja obywatelska. Doświadczenia krajów wyszehradzkich
10.10-10.50 Innowacje w zarządzaniu lokalnym: jak rozpowszechnić ideę budżetu partycypacyjnego w całym mieście. Przypadek Pragi
Vojtěch Černý, Agora CE, Praga
10.50-11.30 Budżetowanie partycypacyjne z perspektywy rady miejskiej i organizacji pozarządowych. Obszary potencjalnych konfliktów i sposoby ich rozwiązywania. Przypadek Bratysławy
dr Eva Riecanska, Utopia, Bratysława
11.30-11.50 Przerwa kawowa
11.50-12.30 Jak aktywować mieszkańców w mieście bez budżetu partycypacyjnego? Przypadek Budapesztu
Ádám Kobrizsa, Mindspace, Budapeszt
12.30-13.10 Różne systemy partycypacji obywatelskiej. Szanse i bariery włączania obywateli w sprawy publiczne
dr Robert Sobiech, Collegium Civitas, Warszawa
Pytania od publiczności
13.45-14.30 Obiad
Sesja II: Przyszłość warszawskiego PB. Czego nauczyliśmy się przez ostatnie 5 lat i co możemy zrobić lepiej.
W dyskusji udział wezmą: Maria Jagaciak (Stocznia), Dariusz Kraszewski (Fundacja Batorego, Rada ds. budżetu partycypacyjnego), Justyna Piwko (Centrum Komunikacji Społecznej), dr Tomasz Potkański (Związek Miast Polskich, Collegium Civitas).Moderator: dr Robert Sobiech
14.30-15.30 Dyskusja panelowa – Część I
Budżet partycypacyjny funkcjonuje w Warszawie od 5 lat. To dobry moment, aby podsumować przeprowadzone edycje, wskazując na główne sukcesy i główne problemy.
15.30-16.30 Dyskusja panelowa – Część II
Jakie są perspektywy dla budżetu partycypacyjnego? Czy Warszawa może być przykładem dla innych miast?
Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Zapewniamy tłumaczenie w języku polskim i angielskim.

Wstęp wolny!

 

 

Projekt realizowany w ramach Visegrad Grants – dofinansowanie z International Visegrad Fund.

 

 

 

 

  

 

 

Konferencja współorganizowana przez: