„Jak efektywnie (współ)tworzyć zespół?” – warsztaty z cyklu „Bajaderka”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-05-26

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Bajaderka”

 

Jak efektywnie (współ)tworzyć zespół?

26 maja, godz. 16:45

 

Link do spotkania: warsztaty Bajaderka 26.05.2021 na platformie Teams

 

Spotkanie poprowadzi dr Alicja Kowalska – doktor nauk społecznych, romanista-językoznawca i politolog. Uczestniczka wielu międzynarodowych programów. Adiunkt Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (Katedra Teorii Zarządzania). Specjalistka zarządzania zasobami ludzkimi, psychologii społecznej i szeroko pojętej antropologii organizacji. Autorka polskich i zagranicznych opracowań oraz artykułów naukowych propagujących metodę antropologiczną w badaniach społecznych i naukach o zarządzaniu. Stażystka paryskiego Laboratorium Lingwistyki Informatycznej pod Narodowym Centrum Badań. Ekspert międzynarodowego biznesu w obszarze Services&Projects, od początku kariery związana z branżą IT oraz IT for Finances, aktualnie związana z międzynarodową firmą z obszaru e-Discovery (informatyka śledcza) jako EMEA Service Delivery Director. Pasjonatka neurolingwistyki, neuropsychologii oraz przetwarzania kognitywnego w infrastrukturze. Członek Śląskiego Centrum Higieny Psychicznej oraz wspólnoty naukowej Transregional Center for Democratic Studies.


Bajaderka, czyli warsztaty kompetencji miękkich, to spotkania z mistrzyniami oraz mistrzami, którzy dają zakosztować swojej dziedziny w warsztatowej formie, dzielą się doświadczeniami oraz polecają najlepsze źródła.

To oddolna inicjatywa studenta, a teraz już absolwenta CC, Olgierda Nojszewskiego, zrealizowana dzięki współpracy z Jackiem Michałowskim.