„Jak funkcjonować w społeczeństwie sieci?” – warsztaty z cyklu „Bajaderka”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-05-19

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Bajaderka”

 

Jak funkcjonować w społeczeństwie sieci?

19 maja, godz. 16:45

 

Link do spotkania: warsztaty Bajaderka 19.05.2021 na platformie Teams

 

Spotkanie poprowadzi dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol – prawnik, ekspert ds. bezpieczeństwa. Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.
Zajmuje się prawnymi, międzynarodowymi i politycznymi aspektami współczesnego terroryzmu. Naukowo interesuje się koncepcjami suwerenności państwa narodowego w dobie globalizacji i integracji europejskiej oraz problemami służb specjalnych. Specjalizuje się również w zagadnieniach dotyczących wywiadu gospodarczego, analizy informacji i bezpieczeństwa oraz etyki we współczesnym życiu gospodarczym i publicznym.
Aktywność naukową przez wiele lat łączył z pracą w administracji, m.in. w pionach analitycznych służb specjalnych, Zespole Doradców Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zespole Koncepcji Działania Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.
Autor ponad stu pozycji książkowych i artykułów naukowych, m.in. „Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej” (2006), „Terroryzm międzynarodowy” (2008), „Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej” (2011), „Świat w sieci. Państwa – społeczeństwa – ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego” (2014), „Podstawy walki informacyjnej” (2016). Współautor publikacji (wspólnie z Krzysztofem Liedelem i Pauliną Piasecką) „Analiza informacji. Teoria i praktyka” (2012).


Bajaderka, czyli warsztaty kompetencji miękkich, to spotkania z mistrzyniami oraz mistrzami, którzy dają zakosztować swojej dziedziny w warsztatowej formie, dzielą się doświadczeniami oraz polecają najlepsze źródła.

To oddolna inicjatywa studenta, a teraz już absolwenta CC, Olgierda Nojszewskiego, zrealizowana dzięki współpracy z Jackiem Michałowskim.