Kłótnie przy rodzinnym stole – o funkcjonujących podziałach w polskim społeczeństwie

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-09-24

25. FESTIWAL NAUKI W WARSZAWIE

Collegium Civitas zaprasza na spotkanie otwarte

Kłótnie przy rodzinnym stole – o funkcjonujących podziałach w polskim społeczeństwie

Prowadzący: dr Paweł Maranowski

24.09.2021, godz. 18:00

Spotkanie na Zoomie – kliknij tutaj

Naukowcy, intepretujący zachodzące w ostatnich latach zmiany w polskim społeczeństwie, mówią o postępującej polaryzacji poglądów. Bez wątpienia coraz trudniej porozumieć się osobom o odmiennych poglądach, postawach, stylach życia, czy też wyznawanych wartościach. Polacy zaczęli dzielić się na plemiona, które zamykają się w swoich bańkach informacyjnych, jednocześnie stali się też dogmatykami, który bezkrytycznie podchodzącą do swojej wiedzy i jej źródeł. Sam podział społeczeństwa nie jest czymś negatywnym – różnorodność jest zjawiskiem naturalnym i może prowadzić do pluralizmu opinii oraz wytwarzać przestrzeń do wymiany poglądów. W Polsce niestety obserwujemy instrumentalizację podziałów społecznych i ich kreowanie przez elity polityczne. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zapoznania się z problemami społecznymi, które w szczególny sposób dzielą Polaków. Omówimy podstawowe podziały odnoszące się do światopoglądu, gospodarki, religii, czy też związanych z nią procesów sekularyzacji. Zapoznamy się z klasowym podziałem polskiego społeczeństwa. Porozmawiamy też o różnicach pomiędzy różnymi warstwami społecznymi. Wspólnie ze słuchaczami spróbujemy odpowiedzieć na pytanie o źródła podziałów społecznych oraz w jaki sposób wpływają one na codzienne życie Polaków.

Zapraszamy na spotkanie!