Kobiety w kryzysach migracyjnych – spotkanie z cyklu GRANICE organizowane przez DSH i CBnT

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2022-01-20

Dom Spotkań z Historią i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas zapraszają na spotkanie z cyklu GRANICE

Kobiety w kryzysach migracyjnych

20.01.2022, godz. 18:00

Dom Spotkań z Historią, Karowa 20, Warszawa

Wstęp wolny, jednak liczba miejsc jest ograniczona do 15 osób. Prosimy o zachowanie dystansu oraz zakrywanie nosa i ust.

Zapraszamy do Domu Spotkań z Historią na trzecie spotkanie cyklu „Granice”, które będzie poświęcone roli kobiet w czasie kryzysów migracyjnych. Ich obecność w małych grupach społecznych jest istotnym czynnikiem w organizacji systemów przeciwdziałania kryzysom, nawiązywaniu kontaktów ze społecznościami oraz budowaniu mechanizmów wsparcia dla osób narażonych na manipulacje i oszustwa.

W rozmowie o roli kobiet zarówno w grupach społecznych, jak i o ich obecności w strukturach bezpieczeństwa – wezmą udział dr hab. Aleksandra Gasztold, Katarzyna Krakowska, dr Kornela Oblińska oraz Mariola Wołoszyn. Spotkanie poprowadzi Paulina Piasecka, dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas.

Rozmawiać będą:
Aleksandra Gasztold — doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce, profesor uczelni Uniwersytetu Warszawskiego. Sekretarz Generalna WIIS Poland, profesorka uczelni na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad terroryzmem i nad wywiadem. Stypendystka m.in. Uniwersytetu w Konstancji (2007, 2010, 2015, 2016), Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji (2008), Uniwersytetu Indiana w Bloomington (2013) i Uniwersytetu Wiedeńskiego (2015). Członkini Women’s Intelligence Network (WIN) oraz Institute for National and International Security (INIS). Ekspertka społeczna Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB). Autorka publikacji naukowych z zakresu badań nad bezpieczeństwem, między innymi The Conspiracy of Silence: The CIA Black Sites in Poland, „International Politics” (2021), Feminist Perspectives on Terrorism: Critical Approaches to Security Studies (2020), The Polish Counterterrorism System and Hybrid Warfare Threats, „Terrorism and Political Violence” (razem z P. Gasztoldem, 2020). Prowadzi badania poświęcone udziałowi kobiet w kształtowaniu pokoju i bezpieczeństwa, których efektem była między innymi publikacja we współredakcji z dr Kornelą Oblińską „Kobiety w systemie bezpieczeństwa państwa” (2021).
 

Katarzyna Krakowska — magister socjologii, badaczka i nauczycielka akademicka. Jest asystentką w Instytucie Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego. Zajmuje się przede wszystkim kobiecymi doświadczeniami migracyjnymi oraz sytuacją Ukrainek i Ukraińców w Polsce.
 

Kornela Oblińska — doktor w dziedzinie nauk społecznych. Dyrektor Programowa WIIS Poland i inspektor Policji w stanie spoczynku. Była Szefowa Polskiego Biura SIRENE i uczestniczka misji pokojowych na terenie byłej Jugosławii (SPU Kosovo, EUPOL Proxima FYROM). Była przewodniczącą zespołu ds. strategii równych szans w Policji Komendanta Głównego Policji, przewodniczącą polskiej delegacji w Europejskiej Sieci Policjantek, vice-przewodniczącą Zespołu Służb Mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. równego traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Autorka i współautorka wielu publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa, kultury organizacyjnej i współpracy międzynarodowej. Wykładowczyni (UW, WSFiZ, Polskie Centrum Edukacji), ekspertka Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego (BiRM). Właścicielka firmy szkoleniowej „EGIDA Szkolenia dla Kobiet dr Kornela Oblińska”.
 

Mariola Wołoszyn — psycholog policyjny, emerytowany oficer Policji oraz konsultantka policyjnych negocjatorów. Absolwentka szkoleń prowadzonych przez polskich oraz zagranicznych specjalistów z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Conflict Resolution, Research and Resource Center (USA), Milton H. Erickson Institut (Berlin), Department of Justice (Federal Bureau of Investigation, USA), Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie czy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie, głównie z zakresu kryminologii, psychologii sądowej i śledczej, a także profilowania nieznanych sprawców przestępstw, oceny wiarygodności osób, mediacji, negocjacji oraz interwencji kryzysowej.
 

Spotkanie poprowadzi Paulina Piasecka — doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, specjalistka w obszarze terroryzmu międzynarodowego i walki informacyjnej. Dyrektorka Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas w Warszawie oraz zastępczyni kierownika Instytutu Analizy Informacji Collegium Civitas. Pracowała jako główna specjalistka w Wydziale ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym przy MSWiA. Była redaktorką i współautorką publikacji z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 

Granice to cykl spotkań, który powstaje dzięki współpracy Domu Spotkań z Historią i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Poświęcony jest kwestii uchodźstwa i migracji ekonomicznej do Europy w ostatniej dekadzie. Trwający na granicy polsko-białoruskiej kryzys migracyjny i humanitarny nie jest ani pierwszym, ani ostatnim we współczesnej Europie. W czasie sześciu spotkań będziemy analizować problemy i wyzwania, przed którymi stają instytucje państwowe, służby, organizacje pozarządowe, organizacje międzynarodowe, media oraz obywatele i obywatelki.