VII MIĘDZYNARODOWA Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w regionie MENA”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2017-10-17

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas

logo cbnrsig

oraz Fundacja El Karama

zapraszają na

 

VII MIĘDZYNARODOWĄ

Konferencję Naukową

 

BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE W REGIONIE MENA

 

Warszawa, 17 października 2017, godz. 9:00

aula A, piętro XII, Collegium Civitas

 Pałac Kultury i Nauki.

 

 

 

Patronem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie.

 

Interdyscyplinarność i wielowymiarowość badań w naukach o bezpieczeństwie wyłaniają nowe obszary eksploracji, a także konieczność poszukiwania oraz wdrażania nowatorskich narzędzi badawczych.

W ostatnich latach w zagranicznej literaturze można zauważyć wzmożone zainteresowanie relacjami pomiędzy bezpieczeństwem, kulturą, religią a polityką i toczące się wokół nich dyskusje. Wpływa to niewątpliwie na rozwój nauk o bezpieczeństwie i obronności oraz stanowi podstawę do rozwiązywania wielu zidentyfikowanych problemów.

Biorąc pod uwagę liczbę polskich publikacji na ten temat, można stwierdzić, że w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w obszarze MENA stan ten jest nadal niezadowalający.

Obszar Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (Middle East and North Africa – MENA) jest jednym z najlepiej rozpoznawanych regionów w stosunkach międzynarodowych. Jednocześnie jest on uznawany za jeden z najbardziej niestabilnych regionów współczesnego świata, a tym samym niezwykle istotny dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Spory, konflikty o charakterze wewnętrznym, a także procesy społeczne i polityczne zachodzące w regionie kształtują jego przestrzeń bezpieczeństwa w wymiarze zarówno regionalnym, jaki wewnątrzpaństwowym. Złożoność tych procesów, ich zasięg i zakres powodują, że problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego przenikają się nawzajem. Warto podkreślić, że geograficznie obszar MENA obejmuje obszar Basenu Morza Śródziemnego, geopolitycznie stanowi cały Bliskiego Wschodu i Afrykę Północną, natomiast kulturowo zasięg MENA może sięgać od Afryki Subsaharyjskiej do Iranu, a historycznie zaś można go zidentyfikować jako obszar będący niegdyś pod władaniem Imperium Osmańskiego.

Celem konferencji jest przedstawienie wyników badań naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Podejmiemy wyzwanie zmierzenia się z problemami skupiającymi się wokół bezpieczeństwa kulturowego poprzez analizę przyczyn, struktur i wyzwań wynikających ze współczesnych konfliktów zbrojnych oraz związanego z nim bezpieczeństwa kulturowego. Podejmiemy się również identyfikacji problematyki kryzysu migracyjnego, głównie w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń bezpieczeństwa. Ważnym elementem analizy będzie również „radykalizacja i deradykalizacja” oraz współpraca środowisk cywilnych i mundurowych.

W trakcie konferencji chcielibyśmy zastanowić się nad wpływem i dalszą ewolucją zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa w badanym regionie MENA. Ponadto chcielibyśmy przeanalizować szeroko rozumianą kulturę, tradycję oraz religię i rodzące się wokół niej konflikty wpływające na współczesne bezpieczeństwo, a zwłaszcza zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej konferencji przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych: kulturoznawców, politologów, specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, środowiska wojskowego, a także socjologów, antropologów czy przedstawicieli nauk penalnych.

 

Zapraszamy do udziału w dyskusji w panelach tematycznych:

 • Bezpieczeństwo w obszarze MENA
 • Migracje i jej uwarunkowania oraz prognozy
 • Bezpieczeństwo kulturowe i konfesyjne
 • Zderzenie i dialog cywilizacji zachodnioeuropejskiej z cywilizacją islamu w bliskowschodniej i afrykańskiej odsłonie;
 • Nowych ruchów społecznych,  Subkultur, Nowych form religijności i duchowości, Sekt destrukcyjnych oraz Nowych Ruchów Religijnych
 • Metodologii analizy informacji  oraz trendów społecznych i gospodarczych
 • Kultura jako czynnik integrujący i dezintegrujący w aspekcie bezpieczeństwa i obronności
 • Wielokulturowość versus międzykulturowość
 • Radykalizacja i deradykalizacja
 • Współpraca cywilno – wojskowa, High Risk Area oraz działania w odmiennym środowisku kulturowym
 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Terroryzm

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy przesłać do 22 września 2017 roku na adres mailowy: magdalena.elghamari@civitas.edu.pl

Szczegółowy program konferencji oraz pozostałe informacje organizacyjne zostaną przekazane do dnia 22 września 2017 r.

 

Koszt udziału w monografii wynosi 350 PLN, w tym celu prosimy określić chęć swojej partycypacji w karcie zgłoszeniowej.

Uczestnictwo bez udziału w monografii jest bezpłatne

 

Planowana konferencja stanie się forum wymiany wiedzy i opinii środowisk naukowych, a jej geneza wynika z szerokiej dyskusji na temat ogólnoświatowego bezpieczeństwa, które jest ciągle żywym tematem, szczególnie na tle ostatnich wydarzeń.

 

ZAPRASZAMY

 

 

PROGRAM

 

8.30 – 9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00 POWITANIE GOŚCI I ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI – Stanisław Mocek, prof. dr hab. Rektor Collegium Civitas
9.15 – 9.45 Wykład wprowadzający: Wojna z ISIS – probierz sukcesu lub sukcesji – Afryka Północna i Sahel – Grzegorz Cieślak, CBnRSiG Collegium Civitas

 

 

Panel I: „IDENTYFIKACJA BEZPIECZEŃSTWA KULTUROWEGO”
Moderator: dr Agnieszka Bukowska, dr Magdalena El Ghamari
9.45 – 10.00 Michał Żakowski, Polskie Radio oraz Agata Kasprolewicz, Polskie Radio
10.00 – 10.15 Elementy kultury bezpieczeństwa, mgr Agnieszka Dawidziuk, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

 

Panel II: „WERBUNEK I PROPAGANDA ORGANIZACJI TERRORYSTYCZNYCH”
Moderator: dr Agnieszka Bukowska, Eleni Daniloudi
10.15 – 10.30 Werbunek do sekty – analogie do grup terrorystycznych w rejonie MENA, dr Agnieszka Bukowska, Dyrektor CBnRSiG Collegium Civitas
10.30 – 10.45 Wpływ szariatu na kulturę społeczeństw muzułmańskich, dr hab. Marzena Toumi, Kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa, Akademia Sztuki Wojennej
10.45 – 11.00 „#Caliphate” – religijne aspekty w metodyce działań terrorystycznych, dr Magdalena El Ghamari, CBnRSiG Collegium Civitas
11.00 – 11.15 Finansowanie Daesh – najbogatsza organizacja terrorystyczna na świecie? mgr Anna Piskorz
Dyskusja

Przerwa kawowa

 

 

Panel III: „GEOPOLITYKA A BEZPIECZEŃSTWO – OBSZAR MENA”
Moderator: Grzegorz Cieślak
11.45 – 12.00 Relacje czeczeńsko-saudyjskie (sierpień 1999 – luty 2007 r.), dr Kamil Pietrasik
12.00 – 12.15 PKW Afganistan – kontekst kulturowy, dr Julia Mirowska, Akademia J. Długosza w Częstochowie
12.15 – 12.30 Nowy Jedwabny Szlak a bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne Pakistanu, dr Agnieszka Nitza – Makowska, Centrum Gospodarek Azjatyckich CC
12.30 – 12.45 Turcja po nieudanym puczu w aspekcie konsekwencji dla bezpieczeństwa, mgr Karolina Wanda Olszowska, Uniwersytet Jagielloński, Forum Młodych Dyplomatów
12.45 – 13.00 Referendum niepodległościowe w irackim Regionie Kurdystanu – implikacje wewnętrzne i międzynarodowe, mgr Piotr Sosnowski, Uniwersytet Warszawski
13.00 – 13.15 Kobiety-kamikadze w walce o Wolną Palestynę, mgr Elżbieta Deja, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dyskusja

Przerwa obiadowo – kawowa

 

 

Panel IV: „KRYZYS MIGRACYJNY WOBEC BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO”
Moderator: dr hab. Marzena Toumi
14.00 – 14.15 Działalność społeczności międzynarodowej w ramach International Refugee Organization w Europie po drugiej wojnie światowej jako model akcji pomocowej wobec uchodźców, dr Paweł Sękowski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
14.15 – 14.30 Między nauką a doktryną – kulturowa stygmatyzacja kryminalnej aktywności europejskich imigrantów ze strefy MENA, dr Joanna Frączek – Broda, CPdMZ w Kielcach
14.30 – 14.45 Zarządzanie informacją w bezpieczeństwie narodowym, podinsp. Marcin Kobylas, Centralne Biuro Śledcze Policji
14.45 – 15.00 W Polsce nigdy nie dojdzie do zamachu”, czyli: po co szkolić i straszyć obywateli? Borys Czyhin, Trening Antyterrorystyczny
15.00 – 15.15 Akty terroru dokonane podczas wydarzeń sportowych, mgr Piotr Kiesner, Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
15.15 – 15.30 Omówienie polskiego sondażu uprzedzeń, mgr Magdalena Skrodzka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Forum Młodych Dyplomatów

Dyskusja

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

PARTNERZY  KONFERENCJI:

 • Forum Młodych Dyplomatów
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Pracownia Badań Praw Orientalnych
 • Libyan Transparency Association
 • International Summer Academy
 • Uniwersytet w Prisztinie Universiteti i Prishtinës – Kosovo
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Stowarzyszenie Kuźnica
 • Obserwatorium procesów migracyjnych FEK
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Ośrodek badań nad przestępczością transgraniczną FEK
 • Centrum Mediacji FEK
 • Towarzystwo Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UJ
 • Trening Antyterrorystyczny
 • Centrum badań nad bezpieczeństwem kulturowym i transkulturowym FEK
 • Security Review

 

 

plakat konferencja BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I MIĘDZYNARODOWE W REGIONIE MENA