KONFERENCJA NAUKOWA „TERRORYZM A MEDYCYNA”

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-04-25

Centrum Badań nad Terroryzm Collegium Civitas serdecznie zaprasza na

KONFERENCJĘ NAUKOWĄ „TERRORYZM A MEDYCYNA”

która odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w godz. 8.00-16.20, w auli A Collegium Civitas (XII piętro PKiN).

Ataki terrorystyczne stają coraz częściej rzeczywistością w otaczającym świecie i wyzwaniem dla służb medycznych. Kwestie związane z medycznymi aspektami terroryzmu stanowią rozległą, multidyscyplinarną gałąź wiedzy, łączącą elementy medycyny katastrof (zdarzenia masowe), organizacji systemów ratownictwa medycznego, dyscyplin klinicznych (specyfika obrażeń), medycyny sądowej, organizacji procesu identyfikacji ofiar, a także psychologii klinicznej. Obszar zagrożeń zdrowotnych jest niezmiernie szeroki i obejmuje zagrożenia o charakterze: chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, obrażenia związane z użyciem broni palnej, ładunków wybuchowych, broni białej a także środków transportu.

Patronat nad konferencją objął Mazowiecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej, dr n. med. Grzegorz Michalak

Celem konferencji jest przedstawienie zagrożeń oraz wymiana poglądów i doświadczeń praktycznych, na temat medycznych aspektów terroryzmu. Podczas konferencji planowane są wystąpienia specjalistów z zakresu terroryzmu i medycyny w kontekście szeroko rozumianych zagrożeń z uwzględnieniem zabezpieczenia medycznego.

Konferencja adresowana jest do:

  • lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek, pracowników służby zdrowia,
  • wojska, policji, straży pożarnej, osób związanych z zarządzaniem kryzysowym,
  • wszystkich zainteresowanych medycznymi aspektami terroryzmu.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla obszaru województwa mazowieckiego, dr n. Med. Grzegorz Michalak, przyznał 8 punktów edukacyjnych dla ratowników medycznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Opis i program konferencji:
https://drive.google.com/open?id=1DdV-HNYcGOULgk6TjH4sbfMImu2JJhpJ

Formularz zgłoszeniowy:
https://goo.gl/forms/mUy1Q8tnDiSg11qm2