Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-05-21

Komisja Europejska określa nowe ogólnounijne zasady ochrony osób sygnalizujących naruszenia. Aby przybliżyć planowane zmiany Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas oraz nFlo Sp. z o.o. zapraszają na konferencję:

„Zarządzanie ryzykiem nadużyć gospodarczych – wymagania w kontekście projektowanych regulacji prawnych”

która odbędzie się 21 maja br., w godz. 9.30-15.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna (ul. Zielna 37, Warszawa).

Przedstawiony wniosek zapewni wysoki poziom ochrony osób ujawniających naruszenia unijnych przepisów i ustanowi ogólnounijne normy. Przewidziano w nim bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń zarówno w ramach danej organizacji, jak i poza nią, np. organom publicznym. Będzie on również chronił sygnalistów przed zwolnieniem z pracy, degradacją i innymi formami represji. Nakłada również na organy krajowe obowiązek informowania obywateli oraz zapewniania odpowiednich szkoleń jednostkom administracji publicznej w zakresie postępowania z takimi osobami.

Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE jest obecnie fragmentaryczna i niejednolita. Jedynie 10 państw członkowskich UE zapewnia pełną ochronę sygnalistów. W pozostałych krajach przyznana ochrona jest jedynie częściowa i odnosi się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników.

Od blisko trzydziestu lat polska gospodarka rozwija się bardzo dynamicznie, czego dowody są widoczne niemal w każdej dziedzinie życia społecznego. Dla dalszego pomnażania majątku narodowego konieczne jest zapewnienie jasnych, czytelnych, transparentnych i stabilnych reguł prowadzenia biznesu.

Coraz lepiej jest rozumiana konieczność pojmowania kultury organizacyjnej, nie tylko jako pakietu regulacji wewnętrznych, zarządzania procesowego oraz mechanizmów kontrolnych adekwatnych do stwierdzonych ryzyk, ale docenia się także rolę otwartości, zaufania i uczciwości biznesowej.

Jesteśmy przekonani, że organizacje, które swój rozwój opierają na przywództwie i transparentności działania, łatwiej osiągną swoje planowane cele, w tym – sukces biznesowy. Organa państwa, które są odpowiedzialne za tworzenie klimatu dla rozwoju gospodarczego naszego kraju, podejmują różne działania, aby możliwie skutecznie ograniczać ryzyka nieprawidłowości gospodarczych. Jednym z narzędzi służącym temu celowi jest instytucja sygnalisty, mocno akcentowana w projekcie Ustawy o Jawności Życia Publicznego.

Agenda konferencji

 09.00-09.30 Rejestracja
 09.30-09.50 Otwarcie Konferencji – Ryzyko rzetelnego zarządzania ryzykami nadużyć
Piotr Caliński, kierownik Pracowni Ryzyk Gospodarczych CBnRSiG CC, dyrektor pionu Bezpieczeństwa Biznesowego nFlo
 09.50-10.10 Audyt śledczy – nowatorskie podejście do wykrywania i zapobiegania nadużyciom w organizacji
Olga Dyczkowska-Uss, dyrektor Audytu Wewnętrznego Pfleiderer Group S.A.
 10.10-10.30 Raportowanie przypadków wykorzystywania działalności banków do popełniania przestępstw
Anna Sułkowska
 10.30-10.50 Skuteczne środki antykorupcyjne UOJŻP
Krzysztof Krak
 10.50-11.10 System Identyfikacji i Monitorowania Dokumentów – przeciwdziałanie kradzieży tożsamości
Lech Czerwiński, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”
 11.10-11.30 PRZERWA
 11.30-11.50 Rola i pozycja prawna Sygnalisty
Katarzyna Wojtaszyn
 11.50-12.10 Ocena ryzyka wpływu na sygnalistę jako wyzwanie dla ochrony systemu
Grzegorz Cieślak
 12.10-12.30 Praktyczne aspekty wdrażania systemu whistleblowing
Rafał Hryniewicz, Prezes Zarządu E-nform Sp. z o.o. i szef pionu bezpieczeństwa w PCBC S.A.
 12.30-12.50 Nowe zagrożenia bezpieczeństwa przedsiębiorcy na tle ustawy o jawności życia publicznego
prof. dr hab. Ewa Gruza
, dr hab. Szymon Pawelec, Wydział Prawa i Administracji UW i Kancelaria adwokacka Szymon Pawelec
 12.50-13.10 Zadania Rządowego Program Przeciwdziałania Korupcji 2018-2020
Iwona Czerniec
, Dyrektor Gabinetu Szefa CBA
 13.10-13.30 PRZERWA
 13.30-13.50 Zarządzanie ryzykiem narzędziem walki z cyberprzestępcami
dr inż. Mariusz Stawowski
 13.50-14.10 Cyfrowe dowody i cyfrowe śledztwo, krok po kroku
Kacper Kulczycki, Avidata – Laboratorium Odzyskiwania Danych
 14.10-14.30 RODO w nawiązaniu do ustawy OJŻP
mec. Krzysztof Gładkowski
 14.30-15.00 DYSKUSJA I PODSUMOWANIE

REJESTRACJA