Konkurs o nagrodę prof. Roberta Mroziewicza

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-08-31

Collegium Civitas zaprasza absolwentów studiów magisterskich do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu stosunków międzynarodowych, dyplomacji, bezpieczeństwa międzynarodowego i cyfrowego.

Łączna pula nagród wynosi 7.000,00 PLN.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego Collegium Civitas 2018/2019.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które uzyskały tytuł zawodowy magistra (bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową) na podstawie obronionej pracy o tematyce obejmującej stosunki międzynarodowe, dyplomację, bezpieczeństwo międzynarodowe i cyfrowe.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie – obronione w okresie 01.01.2017 r. – 31.08.2018 r.

Termin składania prac mija 31 sierpnia 2018 r.

Prace mogą zgłaszać autorzy prac, promotorzy (w porozumieniu i za zgodą autora) oraz władze uczelni, instytucji naukowej lub jednostki organizacyjnej uczelni.

Prace w wersji wydrukowanej i elektronicznej (płyta CD) wraz z załącznikami określonymi w Regulaminie Konkursu, należy składać w Biurze Rektora Collegium Civitas lub nadsyłać na adres: Collegium Civitas, Biuro Rektora, pok. 1224, XII p., PKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs im. prof. R. Mroziewicza”.

Prof. Robert Mroziewicz (1942-2008) – dyplomata i historyk, profesor Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW (CESLA) i Collegium Civitas, działacz opozycji demokratycznej. W latach 1990-1992 pełnił funkcję stałego przedstawiciela Polski przy ONZ, kierował też Radą Gospodarczo-Społeczną (ECOSOC) tej organizacji. W latach 1992-1997 pełnił funkcję wiceministra spraw zagranicznych. W rządzie Jerzego Buzka był wiceministrem obrony narodowej (1997-1999) i zajmował się integracją Polski z NATO.

DO POBRANIA