Kryptonim „Wisła 2017” – ćwiczenie w zakresie zarządzania kryzysowego – UWAGA – ćwiczenia zawieszone!

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2017-09-27

UWAGA! Ćwiczenia zostały zawieszone z powodu warunków pogodowych, tj. wysokiego stanu wody w Wiśle.

Nowy termin ćwiczeń zostanie podany wkrótce.

 


Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawa i Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas organizują ćwiczenie w zakresie zarządzania kryzysowego pod kryptonimem

WISŁA 2017

które odbędzie się 27 września 2017 r. w godz. 11.00-13.30 w rejonie Bulwaru Karskiego (514 km biegu Wisły).

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału, tym bardziej, że poza bierną obserwacją interwencji wyspecjalizowanych komórek Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz funkcjonowania w czasie kryzysu komponentów służb miejskich, oferujemy aktywny udział w wybranych częściach ćwiczenia.

Zebrane dane oraz doświadczenia i Państwa opinie posłużą badaniu pt. „Ryzyka społeczne w funkcjonowaniu aglomeracji miejskich – badanie deficytu regulacji w środowisku prawnym i kształtowaniu postaw społecznych w kontekście zagrożeń terrorystycznych”.

Chętnych do interaktywnego udziału w ćwiczeniu prosimy o potwierdzenie akcesu do dnia 22 września 2017 r. na adres e-mail  agnieszka.bukowska@civitas.edu.pl. Wymagany będzie instruktarz i zapoznanie się z sygnałami dowodzenia. Pozostałych zapraszamy na zbiórkę pod tarasem widokowym na Bulwarze Jana Karskiego.