Miejsca pamięci współczesnej Chorwacji i Serbii. Co zostało z dawnej Jugosławii?

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2019-09-27

FESTIWAL NAUKI W COLLEGIUM CIVITAS

 

Spotkanie otwarte

Miejsca pamięci współczesnej Chorwacji i Serbii. Co zostało z dawnej Jugosławii?

27.09 (piątek), godz. 18:00, sala 1222

Prowadzący: prof. Tomasz Stryjek

 

Pokaz zdjęć miejsc pamięci z Chorwacji i Serbii związanych z polityką pamięci tych dwu państw od rozpadu Jugosławii w 1991 r. do dziś.

Omawiając slajdy, prowadzący zrekonstruuje podstawowe mity historyczne z czasów średniowiecza i nowożytności oraz II wojny światowej, na których opiera się współczesna tożsamość chorwacka i serbska. Choć w obu krajach odrzucono ideę jugosłowiańską, jednak nie usunięto wszystkich symboli z okresu 1945-1991. Oznacza to, że ulice marszałka Tity, pomniki walk partyzanckich czy symbole czerwonej gwiazdy nadal można spotkać na ulicach miast. W Chorwacji i Serbii nie było ustawy dekomunizacyjnej, co istotnie odróżnia je od Polski, Ukrainy czy państw bałtyckich. Skłania to do refleksji nad odmiennością jugosłowiańskiego komunizmu od komunizmu w państwach europejskich zależnych od ZSRR.

Pokaz slajdów stanowi załącznik książki „Balast czy fundament? Serbia i Chorwacja wobec własnej historii od schyłku Jugosławii do współczesności”, która ukaże się z końcem 2019 r.