„Polska aktywność na misjach wojskowych poza granicami kraju” – webinar

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2021-05-29

Pracownia Bezpieczeństwa Kulturowego, działająca w ramach Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas, serdecznie zaprasza na wspólną podróż naukową, w ramach której do czerwca 2021 roku odbędzie się 7 spotkań z cyklu (NIE)BEZPIECZEŃSTWA REGIONU MENA – LABORATORIUM BLISKOWSCHODNIE.

Seminaria online będą związane z sytuacją bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, ale nie tylko… Poza trudnymi geopolitycznymi tematami, w ramach których poruszymy tematykę terroryzmu, kryzysów wewnętrznych, konfliktów i wojen w regionie, pogłębimy wraz z zaproszonymi Gośćmi problematykę społeczną i kulturową.

Będziemy się łączyć z Libią, Kosowem, Irakiem oraz Afganistanem… Spróbujemy odpowiedzieć na pytania, jak lata wewnętrznych konfliktów i procesów migracyjnych wpłynęły na los kobiet w regionie, jak wygląda sytuacja w obozach dla migrantów oraz będziemy na bieżąco analizować wydarzenia z regionu MENA.

Serdecznie zapraszamy!


 

Polska aktywność na misjach wojskowych poza granicami kraju

29.05.2021 r., godz. 10.00-13:00

 

Link: Spotkanie – 29.05.2021

Program webinaru:

  • Wprowadzenie do tematyki misji wojskowych poza granicami kraju – ppłk Paweł Polak zastępca komendanta jednostki na Bukówce z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych
  • Laboratorium wieloetniczności – Dystrykt Bryczko, Bośnia i Hercegowina: b. ambasador dr Sławomir Klimkiewicz, politolog i dyplomata z Collegium Civitas
  • Specyfika proxy war i konfliktów asymetrycznych – dr Robert Czulda z Katedry Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego
  • Refleksje z Afganistanu – dr Julita Mirowska z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie była oficer wojska polskiego, uczestniczka misji w Republiki Iraku i Islamskiej Republiki Afganistanu
  • Misje pokojowe w Libanie: mandat, zadania a możliwości – dr Piotr Lotarski z Instytutu Nauk Politycznych, UWM Olsztyn, uczestnik misji w Libanie i Syrii, członek SKMP ONZ
  • CIMIC w działaniach pokojowych – wymiana doświadczeń – PKW UNIFIL – por. Józef Salame z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
  • Wojny zastępcze w polskiej perspektywie – dr Filip Bryjka z Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie
  • Przegląd obecności Polskich Kontyngentów Wojskowych w obszarze MENA – dr Czesław Marcinkowski z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi, weteran działań poza granicami państwa.
  • Wpływ udziału Wojska Polskiego w misjach wojskowych na system bezpieczeństwa narodowego – Artur Dubiel z Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie z Wyższej Szkoły Bankowej, Instytut Prawa i Administracji WSB w Poznaniu, żołnierz misji w Libanie.

Całość poprowadzi dr Magdalena El Ghamari, Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas oraz członek Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ która opowie również o aktualnych doświadczeniach z Kosowa z 2021 roku.

Zapraszamy także do śledzenia mediów społecznościowych:
https://twitter.com/BadanCc
https://www.facebook.com/collegiumcivitas

 

HARMONOGRAM CYKLU:

21.06.2021         Bałkanica 2021 – 10 lat projektu bałkańskiego.