Polska i Ukraina – nowe badania

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-05-15

Teraźniejszość czy przeszłość – co kształtuje identyfikację ze wspólnotą narodową? W jaki sposób rządy Polski i Ukrainy prowadzą politykę pamięci? O zależnościach pomiędzy opinią publiczną, historykami, edukacją, mediami i polityką będą rozmawiać uczestnicy konferencji „Nowe badania kultur historycznych Polski i Ukrainy: opinia publiczna – media – polityka”.

Wydarzenie odbędzie się 15 maja w godz. 15.00-20.00 w siedzibie Collegium Civitas w Pałacu Kultury i Nauki, XII piętro, aula A. Wstęp wolny.

Wyobrażenia o przeszłości odgrywają coraz większą rolę w identyfikacji z własną wspólnotą narodową i państwową oraz wzajemnym postrzeganiu się Polaków i Ukraińców. Zdaniem naukowców, wyobrażenia o naszych wschodnich sąsiadach w żadnym innym kraju nie są tak silnie kształtowane pod wpływem konfliktowych wydarzeń z historii najnowszej jak w Polsce.

W trakcie konferencji uczestnicy przedstawią wyniki badań ilościowych dotyczących pamięci zbiorowej Polaków i Ukraińców, które zostały zrealizowane w styczniu i lutym 2018 roku w Polsce i na Ukrainie.  Naukowcy omówią hipotezy i wnioski sformułowane po zamknięciu pierwszej części projektu, które zweryfikują popularne w Polsce przekonania o tym, jak poszczególne wydarzenia z historii XX w. są postrzegane i oceniane przez współczesnych Ukraińców.

Temat pamięci zbiorowej Polaków i Ukraińców będą omawiać badacze: dr hab. Joanna Konieczna-Sałamatin z Instytutu Socjologii UW, dr hab. Yuri Matsiyevsky z Ostroh Academy National University, prof. Andrzej Szpociński z Collegium Civitas oraz prof. Włodzimierz Mędrzecki z Instyutu Historii PAN.

W dyskusji panelowej poświęconej roli mediów i polityków w kształtowaniu publicznych obrazów przeszłości w Polsce i na Ukrainie oraz w stosunkach między nimi, wezmą udział: dr hab. Tomasz Stryjek z Collegium Civitas, dr hab. Małgorzata Grajper-Głowacka z Instytutu Socjologii UW, dr Andrii Portnov z Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie, dr Volodymyr Sklokin z Ukrainian Catholic University oraz dr Marek Troszyński z Collegium Civitas.

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy naukowców, historyków, politologów, kulturoznawców, instytucje i osoby zainteresowane Ukrainą oraz relacjami polsko-ukraińskimi.

» STRONA PROJEKTU

Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Kultury historyczne w procesie przemian: uzgadnianie pamięci, historii i tożsamości we współczesnej Europie Środkowej i Wschodniej jest finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Serdecznie zapraszamy.