Prawo migracyjne w praktyce

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2018-11-21

Zapraszamy na spotkanie z prawnik Justyną Wróbel nt. kwestii prawnych pobytu studentów z zagranicy w Polsce, które odbędzie się

21 listopada 2018r, godz. godz.16.30-18.00

sala 1222 (XII piętro PKiN)

Podczas spotkania omówione zostaną kwestie:

  • praw i obowiązków cudzoziemców mieszkających w Polsce, szczególnie tych, których podstawą legalnego pobytu jest  wiza lub Karta Pobytu,
  • możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie podejmowania lub kontynuowania studiów w Polsce,
  • możliwości pracy i warunków legalnego zatrudnienia (kwestie z zakresu prawa pracy i umów cywilnoprawnych, jak w praktyce wygląda procedura zezwoleniowa, ile trwa, jakie dokumenty są konieczne do przedłożenia organowi, jak je uzyskać, na ile wydawane jest zezwolenie, kiedy może zostać cofnięte (np.: wykreślenie z listy studentów), uzupełnianie braków formalnych wniosku – terminy w jakich należy je uzupełniać i jak je liczyć (tu zawsze jest wiele wątpliwości, zwłaszcza co wliczania dni świątecznych, etc.)), jak należy postępować w przypadku uzyskania decyzji negatywnej – procedura odwoławcza,
  • możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie bycia absolwentem uczelni wyższej w Polsce.

Omówione zostaną także kwestie umów najmu mieszkań (np. odmowa wypłacenia kaucji), jakie postanowienia warto w nich zawrzeć w celu zabezpieczenia swoich interesów, sporządzenie jej w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, a także zagadnienie związane z ubezpieczeniem zdrowotnym.

Studenci otrzymają praktyczne wskazówki jak postępować w kwestiach związanych z prawem imigracyjnym.

Spotkanie będzie w języku angielskim.

 

Justyna Wróbel, prawnik specjalizująca się w prawie imigracyjnym i handlowym. Prowadzi kancelarię Prawnik Imigracyjny Justyna Wróbel, w ramach której zajmuje się sprawami klientów zagranicznych, w tym legalizacją pobytu w Polsce, nabyciem obywatelstwa,

nabywaniem nieruchomości oraz zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się migracją w Polsce. Brała udział w licznych szkoleniach, konferencjach i debatach panelowych w Polsce, a także na Kaukazie Południowym, Bliskim Wschodzie i w Wielkiej Brytanii. Regularnie publikuje artykuły na temat współczesnych stosunków międzynarodowych i zagadnień migracyjnych.