Sektor nowoczesnych usług – seminarium otwarte

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2019-06-06

Sektor nowoczesnych usług – seminarium otwarte

6 czerwca

godz. 18.00-19.30

(s. 1222), XII p. PKiN

 

Zapisy na wydarzenie: nowoczesnysektor.evenea.pl

 

Luka kompetencyjna w sektorze nowoczesnych usług – Violetta Małek (30 min)

Podczas wystąpienia omówione zostaną m.in. takie kwestie jak:

  • niski poziom atrakcyjności branży dla pracowników zainteresowanie długofalowym rozwojem w sektorze i zarządzaniem nim na średnim i wyższym szczeblu
  • wąskie specjalizacje
  • rosnąca mobilność kadr
  • istotna różnorodność kulturowa
  • duże zapotrzebowanie na pracowników o specjalistycznych kompetencjach językowych
  • brak kadry menadżerskiej.

 

Programy talentowe – Sylwester Pietrzyk (60 min)

Dowiecie się m.in. jak z zarządzania talentami uczynić narzędzie wspierające strategię firmy. Podczas wystąpienia zostaną przedstawione wyniki badań naukowych w tym obszarze.

Programy talentowe to skuteczne narzędzie stosowane przez organizacje pozwalające na efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym identyfikowanie i zatrzymywanie pracowników o szczególnie cennych kompetencjach.
W czasach, gdy kapitał intelektualny buduje przewagę konkurencyjną, programy te nabierają szczególnie ważnego znaczenia.
Jednak okazuje się, że programy talentowe w dotychczasowej formie oparte na „daniu” pracownikowi kosztownych szkoleń czy studiów nie zawsze przekłada się na skuteczny rozwój kompetencji oraz może skutkować postawami roszczeniowymi w zakresie awansu. Ostatecznie może prowadzić do rotacji pracowników wskutek frustracji spowodowanej rozbudzeniem aspiracji, których nie da się zaspokoić w aktualnej sytuacji. Wyzwanie to jest szczególnie widoczne w sektorze nowoczesnych usług.