Seminarium otwarte INPiSM CC

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2023-05-18

Zapraszamy na otwarte seminarium
Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych CC

Dr hab. Anna Cieślewska (CC) oraz dr hab. Ketevan Khutsishvili (Tbilisi State University)
zaprezentują raport badawczy i medialny

„Ormianie i Azerbejdżanie Gruzji w kontekście wojny roku 2020”

18 maja 2023 w godz. 13-14.30.

 

Obowiązuje rejestracja przez formularz zgłoszeniowy. Spotkanie odbędzie się w formie hybrydowej. Do osób zarejestrowanych rozesłane zostaną odpowiednio link do spotkania lub szczegóły dotyczące udziału stacjonarnego w CC.

Celem seminarium jest przedstawienie wyników raportu opracowanego na podstawie badań terenowych przeprowadzonych w ramach projektu badawczego. Raport analizuje w jaki sposób wojna karabaska w 2020 roku i obecna sytuacja polityczna, wpływają na stosunki ormiańsko-azerbejdżańskie w Gruzji. Obie grupy są dwiema największymi mniejszościami etnicznymi Gruzji, a ich wzajemne relacje mają wpływ na politykę wewnętrzną i zagraniczną kraju.

Prezentacja składa się z dwóch części:
W pierwszej części raportu zostaną omówione wyniki badań terenowych prowadzonych w trakcie i bezpośrednio po wojnie karabaskiej w 2020 r. oraz w okresie od grudnia 2021 r. do września 2022 r. w dwóch regionach Gruzji Kvemo-Kartli i Samcche Dżawacheti, jak również w Tbilisi.

Prezentacja drugiej części raportu dotyczy badania mediów i obejmuje okres od grudnia 2021 do września 2022. Zawiera informacje zebrane podczas monitoringu oficjalnych stron facebookowych społeczności ormiańskiej i azerbejdżańskiej w Gruzji, lokalnych działaczy oraz mediów azerbejdżańskich i ormiańskich.

Projekt był finansowany przez NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) w ramach programu NAWA Urgency Grants 2021; projekt był afiliowany przy Instytucie Slawistyki PAN.

—————————————————-

O autorkach:

Dr hab. Anna Cieślewska jest antropolożką społeczną, wykłada w Collegium Civitas w Warszawie, współpracuje z Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują rozwój społeczno-gospodarczy Azji Centralnej, geopolitykę Azji Centralnej i Kaukazu, a także islam i lokalne tradycje na obszarze poradzieckim. Ostatnie siedemnaście lat spędziła prowadząc badania terenowe oraz pracując w organizacjach NGO w regionie WNP i na Bliskim Wschodzie.

Dr hab. Ketevan Khutsishvili jest antropolożką i profesorką na Uniwersytecie Państwowym w Tbilisi (TSU). Jej zainteresowania badawcze obejmują procesy etnokulturowe na Kaukazie, kwestie religijne i tożsamościowe oraz stosunki etniczne, badania nad przesiedleńcami wewnętrznymi oraz antropologię miejską i ekonomiczną. Jest autorką ponad 70 artykułów naukowych i trzech monografii.