What makes an excellent online teacher? – webinar

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2023-09-18

Nauczycieli szkolnictwa wyższego i interesariuszy

zapraszamy do udziału w spotkaniu:

What makes an excellent online teacher?

Taking a joint step to forge digital competencies in higher education didactics.

18 września 2023 r., godz. 10:00 – 13:00

Spotkanie na platformie Zoom.
Obowiązuje bezpłatna rejestracja tutaj.

AGENDA:

  • Wyniki projektu ADVICE: Prezentacja ADVICE Hub i rekomendacje interesariuszy.
  • Wyzwania, przed którymi stoimy: Omówienie doświadczeń uczestników.
  • Kroki, które podejmujemy: Projektowanie celów sieci.

Spotkanie jest międzynarodowym wydarzeniem upowszechniającym Advancing Digital Competence in Higher Education (ADVICE), będącego częścią Programu Partnerstwa Strategicznego Erasmus Plus, pod projektem nr 2020-1-PL01-KA226-HE-096098 i prowadzone będzie w języku angielskim.

Spotkanie ma pomóc w stworzeniu sieci osób i instytucji, które będą dzielić się wiedzą i praktykami oraz wspólnie opracowywać korzystne zestawy narzędzi.

Więcej informacji o projekcie: www.advice.civitas.edu.pl