Współczesna formacja ochronna wobec zagrożeń terrorystycznych

Udostępnij strone

Data wydarzenia: 2023-12-05

Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas
zaprasza na spotkanie autorskie z cyklu:

Caffé Civitas
Książka: Współczesna formacja ochronna wobec zagrożeń terrorystycznych”

05 grudnia 2023 r. godz. 17:00

Aula A Collegium Civitas, XII piętro PKiN

Obowiązuje rejestracja na stronie: https://app.evenea.pl/event/caffe-civitas-05-12-2023/

 

Gościem wydarzenia będzie płk SOP dr Jarosław Cymerski, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Absolwent Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu, gdzie uzyskał stopień Master of Business Administration. Funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa w stopniu pułkownika. Adiunkt Wydziału Humanistycznego Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Członek Rady Naukowo-Technicznej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Członek Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. Ekspert ds. bezpieczeństwa EU Protective Security Advisors.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie najnowsza książka  dr. Jarosława Cymerskiego „Współczesna formacja ochronna wobec zagrożeń terrorystycznych”.

Monografia jest efektem przeprowadzonego procesu badawczego ukierunkowanego na zidentyfikowanie skali zagrożeń terroryzmem na terenie krajów Unii Europejskiej i na tej płaszczyźnie zdiagnozowanie skuteczności wprowadzonych zmian w systemie antyterrorystycznym Rzeczpospolitej Polskiej po zamachach na WTC 2001 r. Identyfikację stanowiska osób ochranianych do obowiązku objęcia ochroną i zakresu jej ograniczenia. Zidentyfikowanie przygotowania Biura Ochrony Rządu i jego następcy Służby Ochrony Państwa do realizacji działań ochronnych wobec zagrożeń terrorystycznych i na tej podstawie przedstawienie propozycji sposobu funkcjonowania współczesnej formacji ochronnej, aby jej działania były adekwatne i proporcjonalne do dynamiczne zmieniających się zagrożeń o charakterze terrorystycznym mogącym wystąpić wobec osób i obiektów ustawowo objętych ochroną.

Rozmowę poprowadzi Kierownik Pracowni Walki Informacyjnej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas: dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol.