Katedra Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas

Udostępnij strone

Katedra Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas

W dniu 1 października 2015 roku podczas inauguracji roku akademickiego  Collegium Civitas ogłoszono  rozpoczęcie działalności Katedry Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas. Kierownikiem Katedry jest profesor CC Alexandra Richie.

Celem utworzenia takiej jednostki organizacyjnej w ramach uczelni było trwałe upamiętnienie dorobku i przesłania Władysława Bartoszewskiego, świadka i uczestnika największych wydarzeń w Europie i świecie w XX i początku XXI wieku. Dotyczy to przede wszystkim prowadzenia działań edukacyjnych i prac badawczych, dotyczących problematyki systemów totalitarnych i autorytarnych, tematyki porozumienia, dialogu, pojednania między narodami i państwami w krajach i regionach europejskich i poza Europą, historycznego i humanistycznego dziedzictwa europejskiej myśli społecznej i politycznej.
Jednostka ta działa autonomicznie w ramach uczelni. Decydujący głos w sprawach działalności tej jednostki posiada rodzina prof. Władysława Bartoszewskiego w porozumieniu z kierownictwem uczelni. Collegium Civitas wspomaga jednostkę w zakresie spraw logistycznych i organizacyjnych oraz promocyjnych.
Katedra współpracować będzie z wieloma partnerskimi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi, których przedstawiciele mogliby zasiąść w specjalnie powołanej Radzie Programowej/Naukowej.

Zadania realizowane będą przez:

– tworzenie programów stypendialnych na badania dla studentów i doktorantów z rożnych ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych
– tworzenie projektów badawczych i wyłanianych w drodze konkursowej laureatów „Władysław Bartoszewski Chair”
– tworzenie programów edukacyjnych, głównie w ramach kształcenia ustawicznego
– prowadzenie międzynarodowych szkół letnich i programów wymiany młodzieży licealnej i studentów
– przyznawanie corocznej nagrody im. Władysława Bartoszewskiego na najlepszą książkę z dziedziny stosunków międzynarodowych i dyplomacji

Skład Katedry:

– dr Władysław T. Bartoszewski
– prof. Alexandra Richie
– prof. Michał Komar
– prof. Stanisław Mocek
– dr Marcin Barcz
 

NEWSLETTER

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).