Katedra Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas

Udostępnij strone

„Z licznych spotkań z [Władysławem Bartoszewskim] w stałej pamięci pozostanie mi zarówno jego odwaga cywilna, jak też przekonanie i oddanie na rzecz wspólnej Europy jako podstawy chrześcijańsko-demokratycznej wizji człowieka. Wzorowe i zawsze godne podziwu było zwłaszcza jego zaangażowanie w dialog i pojednanie między narodami. Państwa inicjatywa zasługuje zatem na pełne wsparcie. Z tym większą radością pragnąłbym, aby Fundacja Konrada Adenauera mogła mieć w niej swój udział.”

dr Hans-Gert Pöttering

b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Fundacji Konrada Adenauera

*

„Gratuluję inicjatywy Fundacji, mającej nosić imię Zmarłego. Z ogromną radością przyjmuję również ideę Katedry im. Władysława Bartoszewskiego.  (…) W ostatnich latach nawiązał się pomiędzy mną, a szanownym Zmarłym głęboki stosunek wzajemnego zaufania. Jestem wdzięczny, że mogłem służyć mu wsparciem przy zakładaniu Fundacji Auschwitz-Birkenau. W ramach moich możliwości pragnę wspierać także Państwa projekt. Jak wiadomo, po przekazaniu mojej następczyni stanowiska premiera Północnej Nadrenii-Westfalii pozostaję nadal czynny w Radzie Fundacji Auschwitz-Birkenau. Sprawy, które były ważne dla szanownego Zmarłego staram się także reprezentować w mojej pracy badawczej i dydaktycznej jako profesor politologii na Uniwersytecie w Bonn. Zalicza się do nich przyjaźń polsko-niemiecka, do rozkwitu której w decydującej mierze przyczynił się Zmarły. Zalicza się do nich też dalsza integracja Europy, dla której przyjaźń polsko-niemiecka stanowi istotną podstawę.  Ponieważ należę równolegle do zarządu Fundacji Konrada Adenauera i jestem przewodniczącym Kuratorium Fundacji Dom Kanclerza Adenauera w Röhndorf, istnieje z pewnością możliwość merytorycznego partnerstwa, w które z przyjemnością się zaangażuję.”

prof. dr Jürgen Rüttgers
b. Premier Północnej Nadrenii-Westfalii