Katedra Władysława Bartoszewskiego Collegium Civitas

Udostępnij strone

Od 17 listopada 2015 r. w Collegium Civitas można było zobaczyć wystawę Bartoszewski 1922-2015. Więcej niż przyzwoitość. Ekspozycja przedstawiająca najważniejsze obszary życia i działalności zmarłego 24 kwietnia 2015 r. Władysława Bartoszewskiego – byłego więźnia Auschwitz i uczestnika konspiracyjnego ruchu oporu, członka Rady Pomocy Żydom, represjonowanego działacza opozycji antykomunistycznej, orędownika polsko-niemieckiego i polsko-żydowskiego pojednania, w wolnej Polsce ambasadora w Austrii, dwukrotnego ministra spraw zagranicznych, senatora i doradcę premiera – podzielona została na trzy części.
Pierwsza z nich – Pod prąd – to opowieść o działalności Władysława Bartoszewskiego w konspiracji przeciwko okupantowi niemieckiemu, o prześladowaniach w powojennych latach Polski Ludowej, stalinowskich więzieniach, internowaniu w czasie stanu wojennego i konsekwentnemu zaangażowaniu na rzecz wolności.
Kolejna część – Pamięć – opowiada o zobowiązaniu człowieka uratowanego z Auschwitz, o pasji kronikarskiej, dokumentowaniu losów rodzinnego miasta, ratowaniu pamięci o ofiarach i przypominaniu o ich oprawcach, o usilnych staraniach przekazywania za wszelką cenę prawdy historycznej – poprzez książki, wykłady, pracę społeczną m.in. w Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej czy Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Ostatnia część – Pojednanie – poświęcona jest bezkompromisowemu zaangażowaniu w zwalczanie przejawów antysemityzmu, szukaniu dróg kontaktu z Państwem Izrael i z diasporą Żydowską na świecie, początkom pierwszych prób nawiązania relacji z ludźmi dobrej woli w Niemczech – od lat powojennych poprzez działalność dyplomatyczną Władysława Bartoszewskiego w ostatnich latach życia.
Wystawa ma charakter multimedialny. Zwiedzający mogli obejrzeć m.in. pierwsze wystąpienie telewizyjne Władysława Bartoszewskiego z 1963 r. czy zapoznać się z fragmentem jego słynnego przemówienia z 1995 r. przed niemieckim parlamentem, a także posłuchać fragmentów audycji Radia Wolna Europa, które popłynęły z głośników znanej z lat 50. Szarotki. Nie zabrakło zdjęć, dokumentów i pamiątek (w tym także cennych oryginałów)  zgromadzonych m.in. dzięki zaangażowaniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich czy Biblioteki m.st. Warszawy.
Ważnym elementem wystawy są cytaty Władysława Bartoszewskiego, wydrukowane w dużym formacie. Bartoszewski 1922-2015. Więcej niż przyzwoitość to opowieść o człowieku, który nie bał się iść pod prąd w imię szczytnych celów, walcząc o pamięć historyczną i pojednanie narodów. To historia świadka i uczestnika najdramatyczniejszych wydarzeń XX wieku, którego mimo tragicznych osobistych doświadczeń cechował do końca życia „umiarkowany  optymizm” i wiara w ludzi.
Wcześniej wystawę można było zwiedzać jedynie w warunkach ograniczonego dostępu do gmachu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Collegium Civitas po raz pierwszy zaprezentowało ją szerokiej publiczności.
GALERIA:


Wystawa Bartoszewskiego