ANAM Liliana

Udostępnij strone

Ekspertka w zakresie CSR, odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, wykładowca akademicki.

Obszary ekspertyzy: CSR, ESG, Sustainability, raportowanie niefinansowe i zintegrowane, standardy w tych obszarach.

Doświadczony doradca ds. CSR/ESG, założycielka i menedżer zarządzający firmy edukacyjno-doradczej CSRinfo.

Polski ekspert w Międzynarodowej Grupie Roboczej ds. standardu społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Od 2010 roku Registered Presenter for ISO 26000, a od 2011 ekspert w Komitecie Technicznym Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w zakresie przekładu normy ISO 26000 na język polski. Chairman of GRI Peer Review Committee zajmującego się przekładem GRI G4 na język polski.

Członek powołanego przez Prezesa Rady Ministrów Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2009-2013). Członek powołanego przez Ministra Gospodarki Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (2014-2016), koordynator grupy roboczej zajmującej się analizami i oceną instrumentów i trendów CSR/ESG. Członek Grupy Roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu przy Zespole ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, powołanym przez Ministra Rozwoju (2017). Członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw i jednocześnie koordynator grupy roboczej ds. administracji (od 2018). Od 2005 pracuje w obszarze CSR/ESG. Od 2007 roku realizuje projekty doradcze z zakresu CSR/ESG prowadzone przez CSRinfo, w tym procesy analiz i ekspertyz, budowy strategii, polityk, działań zaangażowania społecznego, audytów CSR/ESG, raportowania, dialogu z interesariuszami.

Wspólnie z partnerami społecznymi, biznesowymi i instytucjami publicznymi realizuje projekty promujące społeczną odpowiedzialność biznesu, wykłada na studiach podyplomowych CSR/ESG i jest autorką artykułów i publikacji z zakresu CSR, ESG i zrównoważonego rozwoju.

Od 2009 roku certyfikowany konsultant United Nations Industrial Development Organizations. W 2009 roku wprowadziła CSRinfo, jako pierwszą polską organizację, do sieci partnerów Global Reporting Initiative – międzynarodowej organizacji, właściciela standardu raportowania CSR. W 2013 roku CSRinfo zostało również GRI Data Partnerem, dostarczając dane o Polsce do międzynarodowego rejestru danych. Pomysłodawczyni, kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas w Warszawie. Członek jury konkursów, autorka licznych publikacji, artykułów dotyczących CSR/ESG w publikacjach polskich i zagranicznych. Wyróżniona przez Think Tank Magazine jako jeden z liderów rozwoju CSR/ESG w Polsce. Stypendystka Uniwersytetu w Nottingham, gdzie w szkole biznesowej ukończyła podyplomowe studia CSR w prestiżowym International Centre for Corporate Social Responsibility. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na dwóch kierunkach: politologii i prawa. Absolwentka międzynarodowych kursów na temat zrównoważonego rozwoju organizowanego w Kenii przez United Nations Environment Programme (UNEP) i ETH Sustainability Centre, oraz kursu Introduction to Strategic Sustainable Development w szwedzkim Blekinge Institute of Technology, absolwentka podyplomowych studiów SGH w zakresie Relacji Inwestorskich i Komunikacji Finansowej. Doktorantka SGH, Kolegium Zarządzania i Finansów.

Pomysłodawczyni i kierownik podyplomowych studiów Manager CSR w Collegium Civitas.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/liliana-anam/