FRISZKE Andrzej, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Historyk, profesor nauk humanistycznych w Instytucie Studiów Politycznych PAN, od 1982 członek redakcji „Więzi”, przewodniczący Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”. W 1981 redaktor działu historycznego w „Tygodniku Solidarność”. W latach 1999-2006 członek Kolegium IPN, od 2011 Rady IPN. Członek Rady Muzeum Historii Polski, Rady Ośrodka „Karta”, Kolegium Europejskiego Centrum Solidarności. Laureat licznych nagród za opublikowane książki. Wykładowca Collegium Civitas od 1998. Zajmuje się historią polityczną Polski w XX wieku, a zwłaszcza obszarami:

  • Historii politycznej Polski do 1998 r., dziejach stronnictw i myśli politycznej: „O kształt Niepodległej” (1989) „Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty” (2011), „Czekanie na rewolucję” (2024) „Polska. Losy państwa i narodu. 1939-1989” (2003, wznowienie 2024)
  • Dziejach ośrodków opozycji po 1956 r.:„Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi” (2009), „Czas KOR-u. Jacek Kuroń i geneza Solidarności” (2011), „Rewolucja Solidarności 1980-1981” (2014), a także takie monografie, jak „Koło Posłów Znak w sejmie PRL” (2002), czy „Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989” (1997).