BARAN Małgorzata, dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor Collegium Civitas. Absolwentka Executive MBA, Master of Business Administration. Kierowniczka Katedry Zarządzania Collegium Civitas.

Jej zainteresowania naukowe obejmują zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji, w szczególności zarządzanie wiekiem oraz współpracę międzypokoleniową. Kierowniczka zespołów badawczych realizujących projekty naukowe oraz społeczne w wymienionych obszarach. Specjalistka w dziedzinie zarządzania projektami. Autorka wielu projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych i rozwojowych, w tym współfinansowanych z unijnych programów pomocowych. Akredytowana trener funduszy europejskich, szkoleniowiec, doradca. Certyfikowana specjalistka PRINCE2, AGILE PM.

W swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji naukowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, a także zarządzania wiedzą oraz zarządzania projektami, zarówno w fachowych czasopismach krajowych, jak i zagranicznych, m.in. The Importance of Mentoring In Employee Work Engagement (International Journal of Contemporary Management, 2017), Project Orientation of Polish Universities (China-USA Business Review, 2015), Managing Employees of Different Generations in the Enterprise (Journal of Positive Management, 2014). Autorka monografii: Uwarunkowania skuteczności mentoringu w organizacji (PWN, Warszawa 2018).

W latach 2012-2021 pełniła funkcję prorektora ds. rozwoju strategicznego Collegium Civitas. Od lat zaangażowana w inicjatywy służące wspieraniu przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego, w tym b. Dyrektor Działu Obsługi Funduszy Europejskich w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Ekspert ds. oceny projektów w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Narodowej Agencji Współpracy Akademickiej.