BATÓG Włodzimierz, dr hab., prof. UJK

Udostępnij strone

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  Amerykański historyk XX wieku, specjalista od historii Ameryki, historii społecznej i kultury.

Obecnie bada wizytę Billy’ego Grahama w Polsce w 1978 r. oraz amerykańską radykalną lewicę.

Doświadczenie naukowe oraz zawodowe zdobywał w: Library of Congress, Washington DC (2019 – 2020); Kościuszko Foundation, New York University (2018); Boston College (2002 – 2003); Boston College, USA (1999); Roosevelt Study Centre, The Netherlands (1998 – 2000); Free University Berlin (1997 – 1999).

Autorskie publikacje: Przestrzeń miejska a uniwersytet jako przykład konfliktu społeczno –  politycznego w Nowym Jorku i Berkeley, Białostockie Teki Historyczne,2018, t. 16, s. 211 – 233; Evangelical Aspirations and Cold War Realities: Billy Graham Behind the Iron Curtain, Journal of Church and State,  2020, April; Mosty wzajemnego zrozumienia. Wizyta Billy Grahama w Polsce w październiku 1978r., Dzieje Najnowsze, 2019,, Vol. 51, nr 3; Park Ludowy w Berkeley. Polityczny konflikt o przestrzeń publiczną w Kalifornii w maju 1969 roku, Dzieje Najnowsze 2017, Vol 49.