BIAŁEK Tomasz, ppłk rez. dr inż.

Udostępnij strone

Emerytowany oficer wojskowych jednostek specjalnych, Biura Ochrony Rządu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Były dowódca pododdziałów specjalnych WP, dyrektor Zarządu Profilaktyki Ochronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego BOR oraz Departamentu Ochrony CBA.

Był członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych, członkiem zespołów eksperckich w pracach nad Ustawą antyterrorystyczną, Ustawą o użyciu broni i środków przymusu bezpośredniego, Ustawą o ochronie informacji niejawnych. Reprezentował Polskę w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Służb Ochronnych.

Ukończył studia z zakresu zarządzania, politologii, bezpieczeństwa międzynarodowego i wewnętrznego oraz dyplomacji w Polsce, USA i Izraelu.

Ekspert z zakresu systemów bezpieczeństwa i audytor, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji oraz osób i obiektów o podwyższonym poziomie zagrożenia. Wykładowca akademicki specjalizujący się w socjologii bezpieczeństwa. Trener zespołów zajmujących się bezpieczeństwem osób, obiektów i informacji. Rzeczoznawca Polskiej Izby Ochrony. Koordynator platformy BezpiecznyProjekt.pl.