BOYSEN Jens, dr, prof. CC

Udostępnij strone

Studiował historię, filologię słowiańską i nauki polityczne na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, Niemcy (Magister Artium 1997), Trinity College Dublin, Irlandia (ERASMUS), College of Europe w Warszawie-Natolinie (Master of Arts 1998) oraz na Uniwersytecie im. Eberharda Karlsa w Tybindze, Niemcy (doktorat w historii współczesnej 2008). Pracował jako asystent naukowy w College of Europe w Brugii, Belgia (1999-2000), koordynator projektu DAAD w Instytucie Historii i Kultury Żydowskiej im. Simona Dubnowa w Lipsku, Niemcy (2002-03), pracownik naukowy historii kultury słowiańskiej na Uniwersytecie Lipskim (2002-2007) oraz pracownik naukowy w Fraunhofer Centrum dla Europy Środkowej i Wschodniej MOEZ w Lipsku (2007-2010). W kontekście badań podoktoranckich pracował jako pracownik naukowy w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie (2010-2016), wykładowca stosunków międzynarodowych i europeistyki na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (2010-2015) oraz pracownik naukowy w Instytucie Historii Europejskiej Technicznego Uniwersytetu w Chemnitz, Niemcy (2017).

Jego zainteresowania naukowe obejmują: historię idei i myśli politycznych (nacjonalizm, liberalizm, konserwatyzm, socjalizm); stosunki cywilno-wojskowe i politykę bezpieczeństwa od XVIII wieku do współczesności; historię Niemiec/Prus i stosunki niemiecko-polskie; integrację europejską, zwłaszcza wspólną politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony.

Wybrane doświadczenia badawcze: Ideowe i społeczno-kulturowe podstawy działalności komunistycznych armii NRD a Polskiej Ludowej (projekt podoktorancki); Powstanie w NRD z 17 czerwca 1953 r. a polskie reakcje (wspólny projekt z Domem Spotkań z Historią); Polityczna i społeczna sytuacja w etnicznie zmieszanych terenach Prus (Wielkopolska i Pomorze) przed, podczas i po Pierwszej Wojnie Światowej; Nieuczciwe „dążenie do demokracji”: Mocarstwa zachodnie jako wrogowie Republiki Weimarskiej; Nurty konserwatywno-rewolucyjne w Niemczech a w Europie Środkowej 1918-1939; Odmienne percepcje zagrożeń jako element komplikujący integrację polityk bezpieczeństwa i obrony państw członkowskich UE.

 

Wybrane publikacje:

Cold War military elites between transnational normative communities and national narratives: the case of the two Germanys and Poland, in: Ann-Marie Ekengren, Rasmus Mariager and Poul Villaume (eds.), Northern Europe in the Cold War: East-West Interactions of Security, Culture, and Technology, Helsinki 2015, pp. 130-157.

Simultaneity of the un-simultaneous: German social revolution and Polish national revolution in the Prussian east 1918/19, in: Klaus Weinhauer, Anthony McElligott and Kirsten Heinsohn (eds.), Germany 1916-23. A Revolution in Context, Bielefeld-New York 2015, pp. 229-250.

Not quite “Brothers in arms” – East Germany and People’s Poland between Mutual Dependency and Mutual Distrust, 1975–1990, in: “Trust, but Verify”.

The Politics of Uncertainty and the Transformation of the Cold War Order, 1969–1991, ed. by Martin Klimke, Reinhild Kreis and Christian Ostermann, Stanford-Washington D.C. 2016, pp. 167-197.

Niemiecka „cywilność” a rosyjska „bojowość” jako czynniki strategicznej orientacji w kontekście międzynarodowego bezpieczeństwa, in: Rocznik Polsko-Niemiecki 25 (2017)/1, pp. 107-121.

Objectives and Outcomes of the 1991 German-Polish Treaty on Good Neighbourhood and Friendly Cooperation in Light of the Intra-European Dispute on the 2015–2018 Migration Crisis, in: Karina Paulina Marczuk (ed.), Good Neighbourhood Treaties of Poland. Political, Security and Social Relations, Cham 2019, pp. 61-74.