BUKOWSKA Agnieszka, dr

Udostępnij strone

Socjolog, pedagog, terapeuta, trener grupowy.

Adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas, dyrektor Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas.

Naukowo zajmuje się zagadnieniami z zakresu trzech dyscyplin – socjologii, psychologii i pedagogiki. Analizuje techniki wpływu społecznego, mechanizmy ulegania wobec zewnętrznego nacisku i manipulacji społecznej oraz procesy prowadzące do radykalizacji postaw i ekstremizmu. Specjalizuje się w tematyce dotyczącej patologii związanej z działalnością sekt destrukcyjnych, kontrowersyjnych ruchów religijnych, dysfunkcyjnych subkultur oraz zróżnicowanych środowisk ekstremistycznych.

Jest autorką wielu programów szkoleniowo-warsztatowych, dotyczących problematyki działalności kontrowersyjnych grup kultowych, skierowanych do funkcjonariuszy służb mundurowych, kuratorów sądowych, psychologów, pedagogów, nauczycieli, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także młodzieży szkolnej. Realizuje krajowe i międzynarodowe projekty badawcze.

Członek zespołu Komisji Europejskiej zajmującej się badaniami nad radykalizacją skrajnie prawicową i islamistyczną oraz polityką bezpieczeństwa w UE.
Należy do międzynarodowej organizacji: Women in International Security.

Zwolenniczka idei uczenia się przez całe życie. Jako andragog specjalizuje się w diagnozie i terapii osób dorosłych z trudnościami w uczeniu się. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną oraz warsztaty psychoedukacyjne. W swojej praktyce pedagogiczno-terapeutycznej pomaga ludziom w odkrywaniu własnego potencjału, rozwiązaniu problemów związanych z edukacją oraz uwierzeniu we własne możliwości. Pomysłodawczyni i współorganizatorka kampanii społecznych.

Autorka m.in. artykułów:
Przyszła pora na znachora – niekonwencjonalne sposoby leczenia. Pułapki i zagrożenia (2017).
Kontrowersyjne grupy religijne. Manipulacja, system kontroli, utrzymywanie zależności adeptów w grupie (2015).
Dietetyczna duchowość. Od warsztatów zdrowego stylu życia i rozwoju osobistego do grupy destrukcyjnej (2015).
Być poganką, być poganinem – odrodzenie neopogańskie we współczesnej Polsce (2011).
Patologie związane z działalnością sekt religijnych (2011).