BUKRABA-RYLSKA Izabella, prof. dr hab.

Udostępnij strone

Absolwentka warszawskiej polonistyki, socjolog, pracowała w Instytucie Kultury, następnie na Uniwersytecie Warszawskim i w Polskiej Akademii Nauk, obecnie wykłada w Collegium Civitas.

Zajmuje się socjologią wsi i problematyką kultury lokalnej, a także dyskursem transformacyjnym w polskiej socjologii. W ostatnich latach rozwija koncepcję socjologii organoleptycznej, w której podkreśla doniosłość podejścia naturalistycznego w naukach społecznych i konieczność rezygnacji z perspektywy określanej jako ego-cefalo-centryzm na rzecz nos-corpo-cyrkularyzmu.

Zrealizowała kilka grantów dotyczących kultury wiejskiej. Jest autorką ponad 300 publikacji, w tym kilkunastu książek, m.in.: „Kultura w społeczności lokalnej – podmiotowość odzyskana?” (PAN 2000), „Socjologia wsi polskiej” (WN PWN 2008), „W stronę socjologii ucieleśnionej” (WUW 2013), „Polskiej wsi Logos i Ethos” (Gaudentinum 2019), „Socjologia. Pytania podstawowe” (WN PWN 2021).

Najnowsze publikacje:

  • Dokumenty osobiste a doświadczenia migracji („Archiwum Emigracji” 29/2022
  • Społeczeństwo chłopskie i jego uniwersytety („Forum Akademickie” 6/2022)
  • Konstruowanie podmiotowości mieszkańców wsi. Dyskurs socjologiczny czasu transformacji (w: M. Przeperski, D. Wicenty, red. – „Transformacja ustrojowa w Polsce. Nowe perspektywy”, Gdańsk-Warszawa IPN 2022)
  • Inność – między pragnieniem a lękiem. Ambiwalentna natura liberalnej demokracji (w: M. Czubaj, M. Pęczak i in., red. – „Kultura jako przygoda. Księga ku pamięci Profesora Wojciecha Burszty”, Scholar 2023)
  • „Społeczeństwo łatwopalne. Praktyki pomagania uchodźcom wojennym z Ukrainy w roku 2022 w Polsce”, Warszawa 2023 (współautorzy: K. Kalinowska, P. Kuczyński, K. Krakowska, M. Sałkowska).