CALIŃSKI Piotr

Udostępnij strone

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM Poznań, kierunek: prawo karne. Wieloletni pracownik dydaktyczny w Szkołach Policyjnych oraz doradca i praktyk biznesowy w zakresie audytu. Inspektor operacyjno-dochodzeniowy służby kryminalnej i zwalczania przestępczości gospodarczej, pełnił służbę w wydziale dochodzeniowo-śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji; wykładowca prawa i procesu karnego na Wydziale Prawa Szkoły Policji Kryminalnej, a następnie zastępca komendanta ds. dydaktycznych tej szkoły oraz Komendant Centrum Szkolenia Policji.

W latach 2001-2004 wicedyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji odpowiedzialny za nadzór nad wybranymi jednostkami terenowymi Policji, współpracę z Parlamentem i Komitetem Doradczym KGP, analizę zarządzania i strategię rozwoju Policji oraz audyt Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego MSWiA. W latach 2001-2006 przedstawiciel polskiej Policji w międzynarodowych akademiach i organizacjach kadrowo-szkoleniowych: AEPC, MEPA, CEPOL.

Od 2004 r. Komendant CSP w Legionowie z zadaniem stworzenia Akademii Policyjnej dla celów doboru i kształcenia kadry kierowniczej Policji. Zdobyte doświadczenie stało się podstawą do prowadzenia działalności w zakresie doradztwa gospodarczego i zarządzania podmiotami, firmami i organizacjami, zajmującymi się ochroną biznesową, w tym wywiadem gospodarczym i analizą ryzyka, a także sferą ochrony informacji. W PSE S.A. w 2009 r. stworzył, a następnie zarządzał, Biurem Audytu Wewnętrznego.

W 2010 r. został prezesem Zarządu spółki teleinformatycznej PSE Info, w Grupie Kapitałowej PSE S.A., z zadaniem przeprowadzenia jej inkorporacji. Od czerwca 2011 r. odpowiedzialny za przygotowanie Programu Antykorupcji w Grupie Kapitałowej PSE S.A., a następnie  koordynator Systemu Zapobiegania Korupcji i Nadużyciom w GK PSE S.A. W 2016 r. stworzył  nową strukturę Departamentu Audytu i Bezpieczeństwa PSE SA.