CIEŚLAK Grzegorz

Udostępnij strone

Ekspert profilaktyki i prewencji antyterrorystycznej Centrum Badań nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi Collegium Civitas. Instruktor działań minersko-pirotechnicznych oraz ekspert Ochrony Obiektów Dyplomatycznych.

Specjalizacja: działania antyterrorystyczne, problematyka terroryzmu bombowego i CBRN;  polityka bezpieczeństwa i strategia zabezpieczenia obiektów;  wdrożenia w zakresie Ustawy o działaniach antyterrorystycznych; problematyka Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (obszar MENA).