DOBROWOLSKI Paweł, b. amb., dr hab., prof. CC

Udostępnij strone

Historyk, dyplomata. Wykładowca Collegium Civitas.

Pełnił funkcję Konsula Generalnego RP w Szkocji (1990-1995), ambasadora RP w Kanadzie (2000-2004) oraz Ambasadora RP na Cyprze (2009-2013).

Był zastępcą dyrektora Gabinetu i Sekretariatu Ministra Spraw Zagranicznych (1995-2000) oraz rzecznikiem MSZ w latach 1995-2000 i 2005-2006. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ameryki MSZ oraz kierował departamentem Systemu Informacji MSZ.

Stypendysta Fundacji Jana Pawła II w Rzymie i Maison des Sciences de l’Homme w Paryżu. wykładowca Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej KUL.

Jest autorem ponad 40 książek i artykułów dotyczących historii i kultury średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy.