EL GHAMARI Magdalena, dr

Udostępnij strone

Doktor nauk społecznych, w obszarze nauk o obronności, o specjalności operacje i techniki operacyjne. Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPISM) oraz Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego Collegium Civitas w Warszawie. Członkini Society for Libyan Studies (The British Academy), International Society for Third Sector Research (USA), Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, SCENOR (SCientia ENim ORbis terrarium) Austria. Stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych Młodych Naukowców, ekspertka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz ekspertka w obszarze ekstremizmu islamskiego w konsorcjum MIRAD. Profesorka wizytująca w Die Hochschule Fulda (Niemcy), International University of Sarajevo (Bośnia i Hercegowina), Kosovo International Summer Academy (Kosowo, Prishtina), University of Tirana (Albania).

 

Zainteresowania naukowe: terroryzm (aktywność organizacji terrorystycznych oraz procesy rekrutacji), procesy radykalizacji, region MENA, religia i kultura świata arabsko – muzułmańskiego. Ekspertka ds. terroryzmu, bezpieczeństwa kulturowego, islamu, prowadzenia operacji militarnych
w odmiennym środowisku kulturowym – High Risk Area.

 

Szkoleniowiec i trener m.in. dla: KFOR i EULEX Kosowo, CCOE NATO (Enschede, Holandia), Frontex (Warszawa), CEPOL (Budapeszt), UNESCO, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Policji, WOT, PKW oraz Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Szkoleniowiec uczestników polskich kontyngentów wojskowych z zakresu środowiska prowadzenia operacji oraz obszaru arabsko – muzułmańskiego: Afganistan, Kosowo, Irak, Libia.

 

Specjalizacja: obszar arabsko-muzułmański (kultura i religia), procesy radykalizacji, casus powracających bojowników (Travel Terrorist/Foreign Terrorist Fighters), fundamentalizm islamski, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego (obszar MENA oraz Bałkany), procesy migracyjne, komunikacja międzykulturowa.

 

Najnowsza monografia:

 • Między terroryzmem a radykalizacją. Specyfika działalności organizacji Daesz, 2021, Wydawnictwo Difin, ISBN: 978-83-66491-84-7.

Wybrane artykuły naukowe:

 • El Ghamari, 2019, The Mena Area in the Shadow of Conflict – The FTF Phenomenon [w:] A. Mania, M. Grabowski (red), Global Politics in the 21st Century: Between Regional Cooperation and Conflict, International Relations in Asia, Africa and the Americas, Wydawnictwo Peter Lang, s. 131-154. Wydawnictwo Peter Lang Publishing Group.
 • El Ghamari, M. Bartoszewicz, 2020, (Un)Sustainable development of minors in Libyan refugee camps in the context of conflict-induced migration [in:] Why the Physical Environment Matters: Sustainability’s Role in Child Development, Sustainability Journal ISSN 2071-1050, 4537, ss. 20. https://doi.org/10.3390/su12114537, Sustainability, ISSN 2071-1050.
 • El Ghamari, 2021, Ośrodki i obozy dla uchodźców i migrantów w rejonach zdestabilizowanych jako współczesne wyzwania dla wielokulturowej Europy – badania własne. In Społeczeństwo, władza, prawo – między nienawiścią a inkluzją społeczną (red. A. Szczerba, B. Orłowska), Wydawnictwo Wydawnictw Akademii im. Jakuba z Paradyża: doi: 10.13140/RG.2.2.36226.40643
 • El Ghamari, 2021, Raport z sytuacji w Libii w 2020 [w:] Polityka w cieniu COVID-19. Raporty polityczne ze świata 2020, Seria: Studia i Analizy – Ośrodek Myśli Politycznej; 36, Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, ISBN: 978-83-66112-49-0.
 • Czuprynski, M. El Ghamari, J. Zboina, European Research Studies Journal, Volume XXIV, Issue 3B, 434-455, 2021, DOI: 10.35808/ersj/2491 https://www.ersj.eu/journal/2491
 • El Ghamari, 2021, Analiza wybranych aspektów i obszarów dyskursu medialnego na temat imigrantów i bezpieczeństwa – sekurytyzacja migracji, [w:] P. Swoboda, A. Polończyk (red.), 10 lat nauk o bezpieczeństwie. Potencjał, problematyka, perspektywy, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2021, s. 534-561, ISBN 978-83-7730-557-7.
 • Usewicz, K. Torbcka, M. El Ghamari, 2021, Common Security and Defense Policy of the European Union Through the Prism of Polish Experiences and Security Interests, Polish Political Science Yearbook, 0208–7375, https://doi.org/10.15804/ppsy202149, p. 33-59.
 • Troszyński, M., El-Ghamari, M. A Great Divide: Polish media discourse on migration, 2015–2018. Humanit Soc Sci Commun 9, 27 (2022). https://doi.org/10.1057/s41599-021-01027-x
 • Monika Gabriela Bartoszewicz, Otto Eibl, Magdalena El Ghamari,Securitising the future: Dystopian migration discourses in Poland and the Czech Republic, Futures,Volume 141, 2022,102972, ISSN 0016-3287, https://doi.org/10.1016/j.futures.2022.102972
 • El Ghamari, 2022, Radykalizacja niejedno ma imię, czyli ekstremizm a Funkcjonariusze Służby Więziennej [w:] Wydanie Specjalne, Ochrona i Bezpieczeństwo Obiektów i Biznesu, https://ochrona-bezpieczenstwo.pl/files/SECURITECH_Nowoczesne-Technologie.pdf, 10/2022.
 • El Ghamari, 2022, Saudyjska Wizja 2030 i innowacje technologiczne zastosowane w inteligentnych miastach: casus Królestwa Arabii Saudyjskiej, Zoon Politikon, 2022, 13/2022, s. 271-303, DOI 10.4467/2543408XZOP.22.007.16584
 • Daniiloudi-Zielińska, M. El Ghamari, 2023, The migrant crisis in the Mediterranean sea 2015-2020 – case study of Greece and Libya, DOI: 10.5604/01.3001.0016.1357, GICID: 01.3001.0016.1357, Maritime Security Yearbook 2022; XVI:1-15; https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/article/details?id=233738

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5798-7545
Academia: https://civitas.academia.edu/MagdalenaElGhamari