FINKIELSZTEIN Mariusz, dr

Udostępnij strone

Socjolog, absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (2013 – magister, 2019 – doktor), adiunkt w Instytucie Socjologii Collegium Civitas.

Organizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, w tym International Interdisciplinary Boredom Conference. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół socjologii pracy, emocji, szkolnictwa wyższego i nauki oraz socjologii zawodów kreatywnych/artystycznych. Badawczo zajmuje się zagadnieniem nudy w środowisku uniwersyteckim, której poświęcił pracę doktorską pt. „On Social Significance of Boredom. The Phenomenon of Boredom in the University Milieu”.

Wybrane publikacje:
Boredom and Academic Work, Routledge, United Kingdom 2021; Ohlmeier, S., Finkielsztein, M., & Pfaff, H. (2020);
Why We Are Bored: Towards a Sociological Approach to Boredom. “Sociological Spectrum” ,40(3), s. 208-225;
Class-Related Boredom among University Students: A Qualitative Research on Boredom Coping Strategies. “Journal of Further and Higher Education”, vol. 43/2019;
Między cierpieniem a przyjemnością: krótka historia nudy i nudologii, „Maska” nr 1(37)/2018, s. 8-18;
Nuda w środowisku uniwersyteckim, „Edukacja” 1(140)/2017, s. 108-120;
Boredom and Melancholy in Utopias and Dystopias w: Olkusz Ksenia, Kłosiński Michał, Maj Krzysztof (red.);
More After More. Essays Commemorating the Five Hundredth Anniversary of Thomas More’s Utopia, Facta Ficta Research Centre, Kraków 2016, s. 104-117.   

ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Finkielsztein
Academia https://civitas.academia.edu/MariuszFinkielsztein
Strona internetowa:https://mariuszfinkielsztein.com/